ACAPPS

L’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (ACAPPS), creada l’any 1992, és una entitat sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública que té com a finalitat representar i defensar els interessos globals de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies. El nostre objectiu és aconseguir la plena integració de la persona sorda en tots els àmbits: educatiu, laboral, social i cultural.

ACAPPS té com a àmbit territorial Catalunya. Les tres associacions (ACAPPS Barcelona, ACAPPS Lleida i ACAPPS Vallès) formen part de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (ACAPPS).

L’associació està inscrita al Registre de Drets i Entitats Jurídiques (número 14.029) i al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (número E01886).

 

Treballem per a:

El foment de la llengua oral i la lectura labial com a principal sistema de comunicació, d’accés a la llengua escrita i d’integració a la societat

La promoció de la formació permanent i la inserció laboral de les persones sordes.

La implantació del cribratge auditiu universal i l’estimulació auditiva precoç.

La promoció dels avenços tecnològics i els mitjans de suport a la comunicació oral.

Consulteu per a una informació completa la memòria d’ACAPPS 2016.

Estem adherits al Codi Ètic de la Confederación FIAPAS.

Actualment, estem treballant en el desenvolupament del Pla Estratègic 2017-2020 i en el Pla d’Igualtat, en fase de diagnòstic i previst per al 2018 i en la implementació del certificat de qualitat.

Participem voluntàriament en el procés d’auditoria de l’Obra Social “la Caixa”.

JUNTADIRECTIVA

Raimon Jané

President

En Raimon Jané és pare de dos fills sords, l'Adrià i la Sílvia. Des de l’inici de l'associació ACAPPS, l’any 1994, treballa voluntàriament per a l'entitat: primer com a vocal de la Comissió de Famílies d'ACAPPS i, posteriorment, com a vicepresident i president de l'entitat. Actualment és president de la Federació ACAPPS. Ha participat directament en les iniciatives tècniques, socials i polítiques per a l’impuls de les noves tecnologies per a les persones sordes, el protocol per a la detecció precoç de la hipoacúsia, la modalitat educativa oral i la llei d’accessibilitat.

Doctor en Enginyeria Industrial, expert en temes d’Enginyeria Biomèdica, és director d'Investigació de la Universitat Politècnica de Catalunya i de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya.

Està implicat en la defensa del col·lectiu de la discapacitat, on ha estat membre de la Junta Directiva de la Confederació FIAPAS, membre fundador del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), ocupant els càrrecs de vicepresident, vocal, i actualment el de tresorer.

María Moñino

Vicepresidenta

La Maria és logopeda i mestra d'Educació Infantil i treballa al CREDA Baix Llobregat. La seva sordesa no li ha impedit arribar allà on volia. Actualment és vicepresidenta d'ACAPPS. Va portar la Comissió de Joves del 2001 al 2008 i, dos anys després, la d'Oci, Lleure i Cultura. Ha col·laborat en les publicacions i activitats de l'entitat, tot sempre de forma voluntària. La seva visió també és clau per treballar diferents aspectes importants, entre ells l'educació dels infants amb sordesa i la formació a les seves famílies.

Marta Capdevila

Vicepresidenta

Com a dona amb discapacitat auditiva de naixament i també com a mare d'un fill sord, en Marcel, sap què significa no sentir i també les línies que cal seguir per millorar el dia a dia de les persones sordes. De professió és il·lustradora infantil. Ha col·laborat en diverses publicacions d'ACAPPS, com l'auca ``El teu fill/a no hi sent bé?`` i és l'autora del llibre ``Sords profunds però hi sentim i parlem``

Paco Luque

Secretari

El Paco és pare d'un fill sord, l'Òscar. A principis dels anys 90 es va incorporar a l'Associació i, durant aquest temps, ha treballat en la defensa de la millora de la qualitat de vida de les persones sordes oralistes. En la seva tasca a l'Associació, destaca la feina desenvolupada en el terreny de la comunicació externa, havent estat responsable del butlletí Minicomunicar i de la revista Comunicar-nos de l'entitat. També s'ha encarregat de la línia d'accessibilitat transversal: a l'educació, a la feina, als actes culturals i socials. La seva professió com a metge d'Atenció Primària l'ha permés compartir amb la resta de membres d'ACAPPS els coneixements sobre la hipoacúsia i la visió des d'aquesta disciplina.

Antoni Salamero

Tresorer

L'Antoni no té sordesa i no és pare d'un fill sord: ell és avi de la Laia i en Pol, els dos amb sordesa. Enginyer industrial, treballa desinteressadament per l'economia de l'entitat.

Àngels Videla

Vocal de la Comissió de Famílies

Mare d'en Martí, sord i usuari de dos implants coclears, i la Mireia. Veterinària de professió, la seva experiència en l'àmbit de direcció d'empresa és un valor per a la nostra entitat. Amb les altres mares membres de la Comissió de Famílies ofereixen suport a les famílies amb infants que els acaben de diagnosticar hipoacúsia i són actives en la lluita per aconseguir una educació inclusiva i de qualitat per als infants i joves sords.

Xavier Martín

Vocal de Relacions amb FIAPAS

Pare de dos fills, l'Elena i en Joan, un noi sord que està actualment acabant la carrera d'Arquitectura. També és net de Joan Martín, un dels fundadors, fa més de cent anys, de la Societat de sords de Barcelona. En Xavier, arquitecte de professió, col·labora com a membre de la Junta Directiva en la gestió de l'entitat i s'ocupa de les relacions institucionals a nivell estatal amb la Confederació FIAPAS. També és vicepresident de la Federació ACAPPS.

EQUIPTÈCNIC

Direcció: Clara Planas

Servei d’atenció families

Magda Giralt

Tècnica del Servei d'Atenció i Suport a les Famílies

Servei d’inserció laboral

Laia Sullastres

Coordinadora

Laia Soler

Tècnica en inserció laboral

Conxi Rafael

Tècnica en inserció laboral

Paula Quirante

Tècnica en inserció laboral

Servei d’Accessibilitat a la Comunicació

Domingo Reina

Tècnic del Servei d'Accessibilitat a la Comunicació

Departament de Comunicació

Francina Ballester

Tècnica del Departament de Comunicació

ADMINISTRACIÓ

Silvia Molet

Administrativa

Montse Villarroya

Adminstrativa