Assegurances específiques per a implants coclears i audiòfons: