LEGISLACIÓ

Un dels eixos de treball de la Federació ACAPPS per millorar la qualitat de vida de les persones sordes és la incidència política i legislativa. Com a entitat referent de les persones sordes que es comuniquen oralment a Catalunya, hem estat consultats i hem aportat les necessitats del col·lectiu en lleis tant rellevants com la Llei d’Accessibilitat o el Decret per a la Detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal.