ACAPPS

L’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones amb Sordesa (ACAPPS), creada l’any 1992, és una entitat sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública que té com a finalitat representar i defensar els interessos globals de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies. El nostre objectiu és aconseguir la plena integració de la persona sorda en tots els àmbits: educatiu, laboral, social i cultural. La nostra missió i ojectius estan detallats als nostres Estatuts.

ACAPPS té com a àmbit territorial Catalunya. Les tres associacions (ACAPPS Barcelona, ACAPPS Lleida i ACAPPS Vallès) formen part de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones amb Sordesa (ACAPPS).

Actualment l’entitat compta amb 1.078 persones associades.

L’associació està inscrita al Registre de Drets i Entitats Jurídiques (número 14.029) i al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (número E01886).

Treballem per a:

El foment de la llengua oral i la lectura labial com a principal sistema de comunicació, d’accés a la llengua escrita i d’integració a la societat

La promoció de la formació permanent i la inserció laboral de les persones amb sordesa.

La implantació del cribratge auditiu universal i l’estimulació auditiva precoç.

La promoció dels avenços tecnològics i els mitjans de suport a la comunicació oral.

Consulteu per a una informació completa la memòria d’ACAPPS 2020

Estem adherits al Codi Ètic de la Confederación FIAPAS.

Amb els Objectius per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides: declaració de la Federació ACAPPS i entitats membres.

Actualment, estem treballant en el desenvolupament del Pla Estratègic 2017-2020 i en el Pla d’Igualtat, en fase de diagnòstic i previst per al 20210 i en la implementació del certificat de qualitat.

Amb voluntat de millorar com a associació, si com a persones sòcies i/o usuàries de l’entitat ens voleu fer arribar una queixa, reclamació o suggeriment, ho podeu fer omplint el següent formulari i fent-lo arribar  a l’entitat, ja sigui per correu electrònic acapps@acapps.org, per correu postal al c. Providència, 42, 4a planta o presencialment al c. Nàpols, 351, baixos de Barcelona.

FORMULARI de queixa, reclamació o suggeriment per a ACAPPS.

Participem voluntàriament en el procés d’auditoria de l’Obra Social “la Caixa”.

JUNTADIRECTIVA

Àngels Videla

Presidenta

Mare d'en Martí, amb sordesa i usuari de dos implants coclears, i la Mireia. Veterinària de professió, la seva experiència en l'àmbit de direcció d'empresa és un valor per a la nostra entitat. Amb les altres mares membres de la Comissió de Famílies ofereixen suport a les famílies amb infants que els acaben de diagnosticar hipoacúsia i són actives en la lluita per aconseguir una educació inclusiva i de qualitat per als infants i joves sords. És la vocal de la Comissió de Famílies des de l'any 2014.

María Moñino

Vicepresidenta

La Maria és logopeda i mestra d'Educació Infantil i treballa al CREDA Baix Llobregat. La seva sordesa no li ha impedit arribar allà on volia. Des de l'any 2005 és vicepresidenta d'ACAPPS. Va portar la Comissió de Joves del 2001 al 2008 i, dos anys després, la d'Oci, Lleure i Cultura. Ha col·laborat en les publicacions i activitats de l'entitat, tot sempre de forma voluntària. La seva visió també és clau per treballar diferents aspectes importants, entre ells l'educació dels infants amb sordesa i la formació a les seves famílies.

Xavier Martín

Vicepresident

Pare de dos fills, l'Elena i en Joan, un noi amb sordesa que està actualment acabant la carrera d'Arquitectura. També és net de Joan Martín, un dels fundadors, fa més de cent anys, de la Societat de sords de Barcelona. En Xavier, arquitecte de professió, col·labora, des de l'any 2014, com a membre de la Junta Directiva en la gestió de l'entitat i s'ocupa de les relacions institucionals a nivell estatal amb la Confederació FIAPAS. També és vicepresident de la Federació ACAPPS.

Ana Barrera

Secretària

L'Ana és mare de dos fills, un d'ells és en Pau, amb sordesa. Des de 2013 participa activament a la Comissió de Famílies de l'associació ACAPPS. El 2018 ha estat escollida vocal de la Junta Directiva de la Confederació FIAPAS, en representació d'ACAPPS, i serà també la nova vocal de la Comissió de Famílies. En l'àmbit professional, treballa en l'àrea financera i d'estratègia empresarial.

Antoni Salamero

Tresorer

L'Antoni no té sordesa i no és pare d'un fill amb sordesa: ell és avi de la Laia i en Pol, els dos amb sordesa. Enginyer industrial, treballa desinteressadament per l'economia de l'entitat com a tresorer, des de l'any 2009, d'ACAPPS.

Raimon Jané

Vocal de Relacions amb la Federació ACAPPS

En Raimon Jané és pare de dos fills amb sordesa, l'Adrià i la Sílvia. Des de l’inici de l'associació ACAPPS, l’any 1994, treballa voluntàriament per a l'entitat: primer com a vocal de la Comissió de Famílies d'ACAPPS i, posteriorment, com a vicepresident i president de l'entitat. Des de l'any 2003, és president de la Federació ACAPPS. Ha participat directament en les iniciatives tècniques, socials i polítiques per a l’impuls de les noves tecnologies per a les persones sordes, el protocol per a la detecció precoç de la hipoacúsia, la modalitat educativa oral i la llei d’accessibilitat.

Doctor en Enginyeria Industrial, expert en temes d’Enginyeria Biomèdica, és director d'Investigació de la Universitat Politècnica de Catalunya i de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya.

Està implicat en la defensa del col·lectiu de la discapacitat, on ha estat membre de la Junta Directiva de la Confederació FIAPAS, membre fundador del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), ocupant els càrrecs de vicepresident, vocal, i actualment el de tresorer.

EQUIPTÈCNIC

Direcció Tècnica

Laia Sullastres

Directora tècnica

direccio.tecnica@acapps.org

Servei d’Atenció i Suport a les Famílies i a les Persones amb Sordesa

Paula Quirante

Servei d'Atenció i Suport a les Famílies i a les Persones amb Sordesa

sasf@acapps.org ·
sasp@acapps.org

Servei d’Orientació i Inserció laboral

Xavier Font

Tècnic sènior en orientació i inserció laboral

laboral@acapps.org

Andreu Espinach

Tècnic en atenció a empreses

empreses@acapps.org

Amanda Martínez

Tècnica en orientació i inserció laboral

laboral2@acapps.org

Domingo Reina

Treballador Social

treballsocial@acapps.org

Gisela López

Tècnica en orientació i inserció laboral

laboral3@acapps.org

Maria Riu

Tècnica de suport i accessibilitat

accessibilitat2@federacioacapps.org

Tatiana Palomanes

Tècnica en orientació i inserció laboral

laboral4@acapps.org

ADMINISTRACIÓ

Silvia Molet

Administrativa

acapps@acapps.org