Acompanyament a famílies

El primer que et volem dir: aquest moment també passarà i el teu fill/a podrà adquirir la llengua oral, podrà parlar. El teu fill/a podrà ser i fer allò que es proposi i la sordesa no serà pas l’impediment perquè ho aconseguexi. Podrà, com tots els joves i persones adultes que fa 20 anys eren els petits d’ACAPPS, estudiar, fer esports de tot tipus, tocar un instrument, tenir amics i amigues o ser un crack de la tecnologia!

 

A més, gràcies a la prova de cribratge auditiu que vam aconseguir que s’implantés a totes les maternitats de Catalunya, la sordesa es detecta i confirma, des del 2015, en els primers mesos com ha estat el vostre cas. I això ens obre un munt de possibilitats: facilita l’estimulació primerenca de l’infant: que pugui sentir gràcies a les pròtesis auditives (implant coclear i/o audiòfon) i que pugui desenvolupar la parla gràcies als/a les logopedes.

 

En tota la primera etapa d’infància i adolescència del vostre fill/a us acompanyem i donem resposta a qualsevol dubte i/o necessitat (en pròtesis auditives, logopèdia, escola, recursos d’accessibilitat, ajudes econòmiques,…).

Coneix-nos més!

Entrevista a Paula Quirante, cap del Servei d’Atenció a les Famílies: “Fem saber a les famílies que els infants amb sordesa poden desenvolupar el llenguatge oral”

 

T’interessa:

Guia ACAPPS. Ajuts i prestacions per fill/a amb discapacitat. Any 2022

Guia ACAPPS. Ajudes per a l’alumnat amb necessitats educatives especials. Curs 2022-23

Guia El meu fill té una pèrdua auditiva. Editat per ACAPPS i l’Obra Social Sant Joan de Déu. Any 2014.

Llibre Sords Profunds però hi sentim i parlem. Editat pel Departament de Benestar Social i Família. Any 2011.

Protocol per a la Detecció precoç, el dignòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal. Departament de Salut. Any 2010.

RECURSOS PER A CENTRES EDUCATIUS AMB ALUMNAT AMB SORDESA:

INFANTIL I PRIMÀRIA. Guia Comunica’t (naturalment!). Per a una comunicació positiva amb l’alumnat amb sordesa. ACAPPS, 2021.

SECUNDÀRIA. Guia Comunica’t (naturalment!). Per a una comunicació positiva amb l’alumnat amb sordesa. ACAPPS, 2021.