Normes reguladores

 

L’Associació Catalana per a la Promoció de les Persones amb Sordesa (ACAPPS), creada l’any 1992, és una entitat sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública que té com a finalitat representar i defensar els interessos globals de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies. ACAPPS té com a àmbit territorial Catalunya. Les tres associacions (ACAPPS Barcelona, ACAPPS Lleida i ACAPPS Vallès) formen part de la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones amb Sordesa (ACAPPS).

L’associació està inscrita al:

Registre de Drets i Entitats Jurídiques (número 14.029).

Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (número E01886).

Cens Entitats Juvenils (número 2551).

Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya (número 000108-000).

Cens d’Entitats de Foment de la Llengua Catalana.

Som Agència de Col·locació del Servei d’Ocupació de Catalunya (número 900000043).

MISSIÓ

La missió d’ACAPPS és representar i defensar els drets i interessos globals de les persones amb sordesa i de les seves famílies, a tots els nivells, davant la societat, administracions públiques i altres institucions, integrant i impulsant amb aquesta finalitat l’acció de les famílies, o representants legals, i de les persones amb sordesa.  Estatuts.

Hem implementat i estem aplicant el Pla d’Igualtat ACAPPS 2020-23.

AMB SEGELL DE QUALITAT EFQM

 
 
El Club d’Excel·lència en Gestió ha concedit, el febrer de 2022, la certificació internacional SEGELL EFQM per un període de tres anys, per la nostra gestió excel·lent, innovadora i sostenible basada en el Model EFQM.

 

 

ALINIATS I COMPROMESOS AMB ELS OBJECTIUS PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LES NACIONS UNIDES

Amb els Objectius per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides: declaració de la Federació ACAPPS i entitats membres.

CODI ÈTIC D’ACAPPS

RECOMENACIONS ÈTIQUES DEL TERCER SECTOR D’ACCIÓ SOCIAL 

LA TEVA OPINIÓ ENS IMPORTA


Amb voluntat de millorar com a associació, si com a persones sòcies i/o usuàries de l’entitat ens voleu fer arribar una queixa, reclamació o suggeriment, ho podeu fer omplint el següent formulari i fent-lo arribar  a l’entitat, ja sigui per correu electrònic acapps@acapps.org, per correu postal al c. Providència, 42, 4a planta o presencialment al c. Nàpols, 351, baixos de Barcelona.

NORMATIVA I REGULACIÓ INTERNA

L’Associació ACAPPS, entitat sense ànim de lucre declarada d’Utilitat Pública, es regeix, regula i respon a les següents normatives i disposicions legals:

Taula Salarial

Vigent en el Conveni Col·lectiu d’Associacions per a centres de formació, rehabilitació, orientació, valoració, autonomia personal, protecció i atenció a discapacitat