En acompanyament familiar

Llibre: Sords profunds però hi sentim i parlem

Guia d’orientació per a famílies amb un fill/a recent diagnosticat/da de sordesa.

Guia: Ajuts i prestacions per fill/a amb discapacitat

Recull de les prestacions que teniu al vostre abast i que podeu sol·licitar

Triar universitat: tips a tenir en compte

Recomanacions en suports a l’accessibilitat per als i les estudiants amb sordesa en el pas cap a la universitat.