Federació ACAPPS

La Federació ACAPPS és una entitat sense afany de lucre creada l’any 2004 que està formada per les associacions ACAPPS, ACAPPS Lleida i ACAPPS Vallès.

La missió de la Federació ACAPPS és representar i defensar els drets i interessos globals de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies, a tots els nivells, davant la Societat, Administracions i altres Institucions, integrant i impulsant amb aquesta finalitat l’acció de les Associacions Catalanes de Pares i Persones amb Sordesa.

Podeu consultar al detall la nostra missió i objectius als nostres Estatuts.

La Federació ACAPPS està inscrita al Registre de Drets i Entitats Jurídiques amb número 481 i al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials número S06354 per a la prestació del Servei d’Accessibilitat a la Comunicació.

Treballem amb i per a:

LES FAMÍLIES, que són un dels pilars importants en el disseny de la política de la Federació i als que assessorem i orientem en tots els aspectes relacionats amb la discapacitat auditiva
Els INFANTS I JOVES AMB SORDESA, prelocutives i postlocutives adultes, són prioritàriament la nostra raó de ser. Per tant, les nostres accions s’encaminen a la seva integració familiar, educativa, laboral i social.
LES PERSONES AMB SORDESA, prelocutives i postlocutives adultes, són un altre dels pilars importants a la Federació, a les que acollim i atenem les seves necessitats per aconseguir l’objectiu primordial d’ACAPPS: que se sentin i siguin ciutadans/es de ple dret en tots els àmbits: familiar, social i laboral.

La Federació ACAPPS és entitat federada, a nivell estatal, a la Confederación FIAPAS, i a nivell autonòmic, al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat.

 

Amb compromís social: accions

Estem adherits al Codi Ètic de la Confederación FIAPAS. També com a entitat membre de FIAPAS, estem adherits als Deu Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Som una entitat compromesa amb la igualtat de gènere: Pla d’Igualtat de Gènere (2020-2023)

Amb els Objectius per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides: declaració de la Federació ACAPPS i entitats membres.

Actualment, estem treballant en el desenvolupament del Pla Estratègic 2019-2021 i en la implementació del certificat de qualitat.

Participem voluntàriament en el procés d’auditoria de l’Obra Social “la Caixa”.

Accions de la Federació ACAPPS 2020
Transparència econòmica: Pressupost 2020

 

Jornades anuals de formació de les persones amb sordesa en modalitat ORAL

Des de 1995 la Federació ACAPPS organitza anualment les jornades de formació de les persones amb sordesa en modalitat oral amb l’objectiu d’aportar temes d’interès en relació als drets de les persones sordes i les seves famílies en educació, en implants coclears i audiòfons, en accessibilitat i en inclusió social, laboral i cultural. També s’han convertit en un espai de trobada i d’intercanvi de coneixement i d’experiències entorn la discapacitat auditiva i en una plataforma de projecció de les iniciatives i projectes en què estem col·laborant per una societat inclusiva. I sobretot, són un espai per fer visible, cada any, el col·lectiu de les persones amb sordesa que es comuniquen oralment i les seves necessitats.

24a edició. #JornadesACAPPS19

 

Com ser-ne una entitat membre de la Federació ACAPPS:

La Federació ACAPPS té caràcter obert. Podran integrar-se, prèvia aprovació de l’Assemblea General, i segons requisits i procediment previst als Estatuts, les organitzacions que així ho sol·licitin.

Requisits: ser una entitat sense ànim de lucre, tenir com a missió representar i defensar els drets i interessos de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies que contribuexin a millorar la seva qualitat de vida i que comparteixin i assumeixin els fins i objectius de la Federació ACAPPS.

JUNTADIRECTIVA

Raimon Jané

President

En Raimon Jané és pare de dos fills amb sordesa, l'Adrià i la Sílvia. Des de l’inici de l'associació ACAPPS, l’any 1994, treballa voluntàriament per a l'entitat: primer com a vocal de la Comissió de Famílies d'ACAPPS i, posteriorment, com a vicepresident i president de l'entitat. Des de l'any 2003, és president de la Federació ACAPPS. Ha participat directament en les iniciatives tècniques, socials i polítiques per a l’impuls de les noves tecnologies per a les persones amb sordesa, el protocol per a la detecció precoç de la hipoacúsia, la modalitat educativa oral i la llei d’accessibilitat.

Doctor en Enginyeria Industrial, expert en temes d’Enginyeria Biomèdica, és director d'Investigació de la Universitat Politècnica de Catalunya i de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya.

Està implicat en la defensa del col·lectiu de la discapacitat, on ha estat membre de la Junta Directiva de la Confederació FIAPAS, membre fundador del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), ocupant els càrrecs de vicepresident, vocal, i actualment el de tresorer.

Marta Capdevila

Vicepresidenta

Com a dona amb discapacitat auditiva de naixament i també com a mare d'un fill amb sordesa, en Marcel, sap què significa no sentir i també les línies que cal seguir per millorar el dia a dia de les persones amb sordesa. De professió és il·lustradora infantil. Ha col·laborat en diverses publicacions d'ACAPPS, com l'auca ``El teu fill/a no hi sent bé?`` i és l'autora del llibre ``Sords profunds però hi sentim i parlem``. Des de l'any 2017 és la vicepresidenta de la Federació ACAPPS.

Àngels Videla

Vicepresidenta

Mare d'en Martí, amb sordesa i usuari de dos implants coclears, i la Mireia. Veterinària de professió, la seva experiència en l'àmbit de direcció d'empresa és un valor per a la nostra entitat. Amb les altres mares membres de la Comissió de Famílies ofereixen suport a les famílies amb infants que els acaben de diagnosticar hipoacúsia i són actives en la lluita per aconseguir una educació inclusiva i de qualitat per als infants i joves sords. És la presidenta de l'associació ACAPPS des del 2018 i vocal de la Comissió de Famílies des de l'any 2014.

Maria Moñino

Secretària

La Maria és logopeda i mestra d'Educació Infantil i treballa al CREDA Baix Llobregat. La seva sordesa no li ha impedit arribar allà on volia. Actualment és vicepresidenta d'ACAPPS i, des del 2008 secretària de la Federació ACAPPS. Va portar la Comissió de Joves del 2001 al 2008 i, dos anys després, la d'Oci, Lleure i Cultura. Ha col·laborat en les publicacions i activitats de l'entitat, tot sempre de forma voluntària. La seva visió també és clau per treballar diferents aspectes importants, entre ells l'educació dels infants amb sordesa i la formació a les seves famílies.

Antoni Salamero

Tresorer

L'Antoni no té sordesa i no és pare d'un fill amb sordesa: ell és avi de la Laia i en Pol, els dos amb discapacitat auditiva. Enginyer industrial, treballa desinteressadament per l'economia de l'entitat com a tresorer de la Federació ACAPPS des de l'any 2008.

Ramon Espinach

Vocal

El Ramon és pare d'una persona amb sordesa, l'Andreu. És una família vinculada a ACAPPS des dels inicis. Des de l'any 2017 representa ACAPPS Vallès a la Federació ACAPPS, en procés d'actualització i de renovació. Ha dedicat la seva trajectòria professional com a enginyer tècnic agrícola a l'administració pública. Ara està jubilat i es dedica, com a voluntari, a treballar per l'entitat.

Carlos Monfort

Vocal

El Carlos és pare d'un nen amb una sordesa bilateral i representant des de l'any 2017 d'ACAPPS Lleida, entitat que sempre ofereix suport a la Federació ACAPPS. Actualment, treballa com a delineant en la construcció.

EQUIPTÈCNIC

David Prujà

cOORDINADOR TÈCNIC

coordinacio@federacioacapps.org

Servei d’Accessibilitat a la Comunicació

Domingo Reina

Comissionat d'Accessibilitat a la Comunicació

Francina Ballester

Responsable de Comunicació

comunicacio@federacioacapps.org

Francesc Senan

Tècnic de Suport Federatiu i Administració

administracio@federacioacapps.org.org