Federació ACAPPS

QUI SOM?

La Federació ACAPPS aglutina, des del 2004, les associacions catalanes de famílies i persones amb sordesa: ACAPPS, ACAPPS Vallès i ACAPPS Lleida. és una entitat sense afany de lucre creada l’any 2004 que està formada per les associacions ACAPPS, ACAPPS Lleida i ACAPPS Vallès.

La Federació ACAPPS està inscrita al:

Registre de Drets i Entitats Jurídiques amb número 481

Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials número S06354 per a la prestació del Servei d’Accessibilitat a la Comunicació.

 

LA NOSTRA MISSIÓ

La missió de la Federació ACAPPS és representar i defensar els drets i interessos globals de les persones amb sordesa i de les seves famílies, a tots els nivells, davant la Societat, Administracions i altres Institucions, integrant i impulsant amb aquesta finalitat l’acció de les Associacions Catalanes de Famílies i Persones amb Sordesa.

Podeu consultar al detall la nostra missió i objectius als nostres estatuts.

 

FINALITATS

La finalitat primordial d’ACAPPS és obtenir solucions adequades a les necessitats que té la persona amb sordesa perquè pugui desenvolupar-se com a ciiutadà/na de ple dret a la societat.

 

OBJECTIUS

 1. Defensar la plena integració i participació de les persones amb sordesa a la societat
 2. Fomentar la llengua oral i la lectura labial com a principal sistema de comunicació, d’accés a la llengua escrita i d’integració a la societat.
 3. Defensar el dret de les persones amb sordesa a beneficiar-se dels avantatges de les noves tecnologies (audiòfons, implants coclears, emissores FM, subtitulació,…)
 4. Informar i garantir el dret als mitjans tècnics i educatius per eliminar les barreres de comunicació.
 5. Arribar a la subtitulació del 100% de la programació en televisions públiques i privades.
 6. Potenciar una educació de qualitat en modalitat oral com a base per a una inserció social i laboral.
 7. Fomentar la formació permanent i la inserció laboral de les persones amb sordesa en el mercat laboral ordinari.
 8. Potenciar la formació i la investigació sobre la sordesa en els camps sanitari, educatiu i tecnològic.
 9. Impulsar la detecció precoç de la sordesa (screening auditiu universal) i l’estimulació auditiva avançada
 10. Potenciar la rehabilitació de les persones amb sordesa adultes, atenent a les seves necessitats específiques.
 11. Respectar la diversitat de les persones amb sordesa i les seves necessitats individuals de comunicació.

Treballem amb i per a:

LES FAMÍLIES, que són un dels pilars importants en el disseny de la política de la Federació i als que assessorem i orientem en tots els aspectes relacionats amb la discapacitat auditiva
Els INFANTS I JOVES AMB SORDESA, prelocutives i postlocutives adultes, són prioritàriament la nostra raó de ser. Per tant, les nostres accions s’encaminen a la seva integració familiar, educativa, laboral i social.
LES PERSONES AMB SORDESA, prelocutives i postlocutives adultes, són un altre dels pilars importants a la Federació, a les que acollim i atenem les seves necessitats per aconseguir l’objectiu primordial d’ACAPPS: que se sentin i siguin ciutadans/es de ple dret en tots els àmbits: familiar, social i laboral.

La Federació ACAPPS és entitat federada, a nivell estatal i des de l’any 2004, a la Confederación FIAPAS.

A nivell autonòmic, som entitat cofundadora i membre del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat.

 

COM SER UNA ENTITAT MEMBRE?:

La Federació ACAPPS té caràcter obert. Podran integrar-se, prèvia aprovació de l’Assemblea General, i segons requisits i procediment previst als Estatuts, les organitzacions que així ho sol·licitin.

Requisits: ser una entitat sense ànim de lucre, tenir com a missió representar i defensar els drets i interessos de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies que contribuexin a millorar la seva qualitat de vida i que comparteixin i assumeixin els fins i objectius de la Federació ACAPPS.

Per informar-te’n, et pots posar en contacte amb nosaltres a: coordinacio@federacioacapps.org

 

PLA ESTRATÈGIC 2023-25 

La Federació ACAPPS i les seves entitats membres regeixen les seves actuacions de forma coordinada i col·laborativa en resposta als tres objectius estratègics que defineix el Pla Estratègic 2023-25 de la Federació ACAPPS.

OBJECTIU 1. Augmentar la visibilitat del col·lectiu de les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral i de la Federació ACAPPS com a entitat referent en la seva representació i incidència.

OBJECTIU 2. Consolidar el model de governança interna de la Federació i les seves entitats.

OBJECTIU 3. Millorar el model d’atenció directa de l’entitat cap a les persones sòcies i usuàries.

Consulta aquí els eixos i objectius del nostre Pla Estratègic 2023-25.

Hem implementat i estem aplicant el Pla d’Igualtat del Grup ACAPPS 2020-23.

 

PLA D’ACTUACIONS 2023


Les accions i activitats de l’associació ACAPPS per al 2024 es regeixen per al Pla d’Actuacions, definit per les àrees de comunicació i d’incidència política,  de promoció de l’accessibilitat comunicativa per a les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral i de suport federatiu a les entitats membres de la Federació ACAPPS (ACAPPS, ACAPPS Vallès i ACAPPS Lleida).

Pla d’Actuacions ACAPPS 2024

El 2023 realitzem reformes per millorar els sistemes d’avacuació de la nostra seu social, ubicada al carrer Nàpols, 351, gràcies a la col·laboració de la Fundación ONCE.

Com ser-ne una entitat membre de la Federació ACAPPS:

La Federació ACAPPS té caràcter obert. Podran integrar-se, prèvia aprovació de l’Assemblea General, i segons requisits i procediment previst als Estatuts, les organitzacions que així ho sol·licitin.

Requisits: ser una entitat sense ànim de lucre, tenir com a missió representar i defensar els drets i interessos de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies que contribuexin a millorar la seva qualitat de vida i que comparteixin i assumeixin els fins i objectius de la Federació ACAPPS.

 

ALINIATS I COMPROMESOS AMB:

ELS OBJECTIUS PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LES NACIONS UNIDES
LES RECOMENACIONS ÈTIQUES DEL TERCER SECTOR D’ACCIÓ SOCIAL

Amb els Objectius per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides: declaració de la Federació ACAPPS i entitats membres.

RECOMENACIONS ÈTIQUES DEL TERCER SECTOR D’ACCIÓ SOCIAL 

 

AMB COMPROMÍS SOCIAL: ACCIONS

Jornades anuals de formació de les persones amb sordesa en modalitat ORAL

Des de 1995 la Federació ACAPPS organitza anualment les jornades de formació de les persones amb sordesa en modalitat oral amb l’objectiu d’aportar temes d’interès en relació als drets de les persones sordes i les seves famílies en educació, en implants coclears i audiòfons, en accessibilitat i en inclusió social, laboral i cultural. També s’han convertit en un espai de trobada i d’intercanvi de coneixement i d’experiències entorn la discapacitat auditiva i en una plataforma de projecció de les iniciatives i projectes en què estem col·laborant per una societat inclusiva. I sobretot, són un espai per fer visible, cada any, el col·lectiu de les persones amb sordesa que es comuniquen oralment i les seves necessitats.

MEMÒRIA 2021

MEMÒRIA 2022

ORGANIGRAMA

JUNTADIRECTIVA

Raimon Jané

President

En Raimon Jané és pare de dos fills amb sordesa, l'Adrià i la Sílvia. Des de l’inici de l'associació ACAPPS, l’any 1994, treballa voluntàriament per a l'entitat: primer com a vocal de la Comissió de Famílies d'ACAPPS i, posteriorment, com a vicepresident i president de l'entitat. Des de l'any 2003, és president de la Federació ACAPPS. Ha participat directament en les iniciatives tècniques, socials i polítiques per a l’impuls de les noves tecnologies per a les persones amb sordesa, el protocol per a la detecció precoç de la hipoacúsia, la modalitat educativa oral i la llei d’accessibilitat.

Doctor en Enginyeria Industrial, expert en temes d’Enginyeria Biomèdica, és director d'Investigació de la Universitat Politècnica de Catalunya i de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya.

Està implicat en la defensa del col·lectiu de la discapacitat, on ha estat membre de la Junta Directiva de la Confederació FIAPAS, membre fundador del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), ocupant els càrrecs de vicepresident, vocal, i actualment el de tresorer.

Marta Capdevila

Vicepresidenta

Com a dona amb discapacitat auditiva de naixament i també com a mare d'un fill amb sordesa, en Marcel, sap què significa no sentir i també les línies que cal seguir per millorar el dia a dia de les persones amb sordesa. De professió és il·lustradora infantil. Ha col·laborat en diverses publicacions d'ACAPPS, com l'auca ``El teu fill/a no hi sent bé?`` i és l'autora del llibre ``Sords profunds però hi sentim i parlem``. Des de l'any 2017 és la vicepresidenta de la Federació ACAPPS.

Àngels Videla

Vicepresidenta

Mare d'en Martí, amb sordesa i usuari de dos implants coclears, i la Mireia. Veterinària de professió, la seva experiència en l'àmbit de direcció d'empresa és un valor per a la nostra entitat. Amb les altres mares membres de la Comissió de Famílies ofereixen suport a les famílies amb infants que els acaben de diagnosticar hipoacúsia i són actives en la lluita per aconseguir una educació inclusiva i de qualitat per als infants i joves sords. És la presidenta de l'associació ACAPPS des del 2018 i vocal de la Comissió de Famílies des de l'any 2014.

Maria Moñino

Secretària

La Maria és logopeda i mestra d'Educació Infantil i treballa al CREDA Baix Llobregat. La seva sordesa no li ha impedit arribar allà on volia. Actualment és vicepresidenta d'ACAPPS i, des del 2008 secretària de la Federació ACAPPS. Va portar la Comissió de Joves del 2001 al 2008 i, dos anys després, la d'Oci, Lleure i Cultura. Ha col·laborat en les publicacions i activitats de l'entitat, tot sempre de forma voluntària. La seva visió també és clau per treballar diferents aspectes importants, entre ells l'educació dels infants amb sordesa i la formació a les seves famílies.

Ana Barrera

Tresorera

L'Ana és mare de dos fills, un d'ells és en Pau, amb sordesa. Des de 2013 participa activament a la Comissió de Famílies de l'associació ACAPPS. El 2018 va ser escollida vocal de la Junta Directiva de la Confederació FIAPAS. En l'àmbit professional, treballa en l'àrea financera i d'estratègia empresarial.

Ana Rodríguez

Vocal de Relacions Institucionals

L'Ana és la mare de l'Aran, amb sordesa de naixement i usuari de dos implants coclears, i l'Aina. És enginyera de telecomunicacions i una activista en la defensa dels drets dels infants i de les persones amb sordesa, especialment en la reivindicació d'unes pròtesis auditives, audiòfons i implants coclears, universals i sense limitacions. Des de 2021 forma part de la Comissió de Famílies i s'incorpora, el 2023, a la Junta de la Federació ACAPPS com a vocal de relacions institucionals.

Teresa Canyelles

Vocal

Carlos Monfort

Vocal

El Carlos és pare d'un nen amb una sordesa bilateral i representant des de l'any 2017 d'ACAPPS Lleida, entitat que sempre ofereix suport a la Federació ACAPPS. Actualment, treballa com a delineant en la construcció.

EQUIPTÈCNIC

David Prujà

cOORDINADOR TÈCNIC

coordinacio@federacioacapps.org

Àrea de Projectes i Accessibilitat a la Comunicació

Domingo Reina

Comissionat d'Accessibilitat a la Comunicació

Francina Ballester

Responsable de Comunicació

comunicacio@federacioacapps.org

Bea Villarroya

tècnica de projectes

Eva Ceano

Gestió Econòmica

administracio@federacioacapps.org