Federació ACAPPS

La Federació ACAPPS és una entitat sense afany de lucre creada l’any 2004 que està formada per ACAPPS Barcelona, ACAPPS Lleida i ACAPPS Vallès.

La missió de la Federació ACAPPS és representar i defensar els drets i interessos globals de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies, a tots els nivells, davant la Societat, Administracions i altres Institucions, integrant i impulsant amb aquesta finalitat l’acció de les Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes.

Podeu consultar al detall la nostra missió i objectius als nostres Estatuts.

La Federació ACAPPS està inscrita al Registre de Drets i Entitats Jurídiques amb número 481 i al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials número S06354 per a la prestació del Servei d’Accessibilitat a la Comunicació.

Treballem amb i per a:

LES FAMÍLIES, que són un dels pilars importants en el disseny de la política de la Federació i als que assessorem i orientem en tots els aspectes relacionats amb la discapacitat auditiva
Els INFANTS I JOVES SORDS, prelocutives i postlocutives adultes, són prioritàriament la nostra raó de ser. Per tant, les nostres accions s’encaminen a la seva integració familiar, educativa, laboral i social.
LES PERSONES SORDES, prelocutives i postlocutives adultes, són un altre dels pilars importants a la Federació, a les que acollim i atenem les seves necessitats per aconseguir l’objectiu primordial d’ACAPPS: que se sentin i siguin ciutadans/es de ple dret en tots els àmbits: familiar, social i laboral.

La Federació ACAPPS és entitat federada, a nivell estatal, a la Confederación FIAPAS, i a nivell autonòmic, al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat.

Estem adherits al Codi Ètic de la Confederación FIAPAS. També com a entitat membre de FIAPAS, estem adherits als Deu Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Actualment, estem treballant en el desenvolupament del Pla Estratègic 2017-2020 i en el Pla d’Igualtat, en fase de diagnòstic i previst per al 2018 i en la implementació del certificat de qualitat.

Participem voluntàriament en el procés d’auditoria de l’Obra Social “la Caixa”.

Memòria de la Federació ACAPPS 2017.

 

Com ser-ne una entitat membre:

La Federació ACAPPS té caràcter obert. Podran integrar-se, prèvia aprovació de l’Assemblea General, i segons requisits i procediment previst als Estatuts, les organitzacions que així ho sol·licitin.

Requisits: ser una entitat sense ànim de lucre, tenir com a missió representar i defensar els drets i interessos de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies que contribuexin a millorar la seva qualitat de vida i que comparteixin i assumeixin els fins i objectius de la Federació ACAPPS.

JUNTADIRECTIVA

Raimon Jané

President

En Raimon Jané és pare de dos fills sords, l'Adrià i la Sílvia. Des de l’inici de l'associació ACAPPS, l’any 1994, treballa voluntàriament per a l'entitat: primer com a vocal de la Comissió de Famílies d'ACAPPS i, posteriorment, com a vicepresident i president de l'entitat. Des de l'any 2003, és president de la Federació ACAPPS. Ha participat directament en les iniciatives tècniques, socials i polítiques per a l’impuls de les noves tecnologies per a les persones sordes, el protocol per a la detecció precoç de la hipoacúsia, la modalitat educativa oral i la llei d’accessibilitat.

Doctor en Enginyeria Industrial, expert en temes d’Enginyeria Biomèdica, és director d'Investigació de la Universitat Politècnica de Catalunya i de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya.

Està implicat en la defensa del col·lectiu de la discapacitat, on ha estat membre de la Junta Directiva de la Confederació FIAPAS, membre fundador del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), ocupant els càrrecs de vicepresident, vocal, i actualment el de tresorer.

Marta Capdevila

Vicepresidenta

Com a dona amb discapacitat auditiva de naixament i també com a mare d'un fill sord, en Marcel, sap què significa no sentir i també les línies que cal seguir per millorar el dia a dia de les persones sordes. De professió és il·lustradora infantil. Ha col·laborat en diverses publicacions d'ACAPPS, com l'auca ``El teu fill/a no hi sent bé?`` i és l'autora del llibre ``Sords profunds però hi sentim i parlem``. Des de l'any 2017 és la vicepresidenta de la Federació ACAPPS.

Xavier Martín

Vicepresident

Pare de dos fills, l'Elena i en Joan, un noi sord que està actualment acabant la carrera d'Arquitectura. També és net de Joan Martín, un dels fundadors, fa més de cent anys, de la Societat de sords de Barcelona. En Xavier, arquitecte de professió, col·labora com a membre de la Junta Directiva en la gestió de l'entitat i s'ocupa de les relacions institucionals a nivell estatal amb la Confederació FIAPAS. Des de l'any 2017 és vicepresident de la Federació ACAPPS.

Maria Moñino

Secretària

La Maria és logopeda i mestra d'Educació Infantil i treballa al CREDA Baix Llobregat. La seva sordesa no li ha impedit arribar allà on volia. Actualment és vicepresidenta d'ACAPPS i, des del 2008 secretària de la Federació ACAPPS. Va portar la Comissió de Joves del 2001 al 2008 i, dos anys després, la d'Oci, Lleure i Cultura. Ha col·laborat en les publicacions i activitats de l'entitat, tot sempre de forma voluntària. La seva visió també és clau per treballar diferents aspectes importants, entre ells l'educació dels infants amb sordesa i la formació a les seves famílies.

Antoni Salamero

Tresorer

L'Antoni no té sordesa i no és pare d'un fill sord: ell és avi de la Laia i en Pol, els dos amb sordesa. Enginyer industrial, treballa desinteressadament per l'economia de l'entitat com a tresorer de la Federació ACAPPS des de l'any 2008.

Ramon Espinach

Vocal

El Ramon és pare d'una persona sorda, l'Andreu. És una família vinculada a ACAPPS des dels inicis. Des de l'any 2017 representa ACAPPS Vallès a la Federació ACAPPS, en procés d'actualització i de renovació. Ha dedicat la seva trajectòria professional com a enginyer tècnic agrícola a l'administració pública. Ara està jubilat i es dedica, com a voluntari, a treballar per l'entitat.

Carlos Monfort

Vocal

El Carlos és pare d'un nen amb una sordesa bilateral i representant des de l'any 2017 d'ACAPPS Lleida, entitat que sempre ofereix suport a la Federació ACAPPS. Actualment, treballa com a delineant en la construcció.

EQUIPTÈCNIC

Tècnic de Suport Federatiu i Administració

Francesc Senan

Departament de Comunicació

Francina Ballester

Servei d’Accessibilitat a la Comunicació

Domingo Reina