Govern, gestió i finances

ORGANIGRAMA

JUNTADIRECTIVA

Àngels Videla

Presidenta

Mare d'en Martí, amb sordesa i usuari de dos implants coclears, i la Mireia. Veterinària de professió, la seva experiència en l'àmbit de direcció d'empresa és un valor per a la nostra entitat. Amb les altres mares membres de la Comissió de Famílies ofereixen suport a les famílies amb infants que els acaben de diagnosticar hipoacúsia i són actives en la lluita per aconseguir una educació inclusiva i de qualitat per als infants i joves sords. És la vocal de la Comissió de Famílies des de l'any 2014.

María Moñino

Vicepresidenta

La Maria és logopeda i mestra d'Educació Infantil i treballa al CREDA Baix Llobregat. La seva sordesa no li ha impedit arribar allà on volia. Des de l'any 2005 és vicepresidenta d'ACAPPS. Va portar la Comissió de Joves del 2001 al 2008 i, dos anys després, la d'Oci, Lleure i Cultura. Ha col·laborat en les publicacions i activitats de l'entitat, tot sempre de forma voluntària. La seva visió també és clau per treballar diferents aspectes importants, entre ells l'educació dels infants amb sordesa i la formació a les seves famílies.

Ana Barrera

Vicepresidenta i Tresorera

L'Ana és mare de dos fills, un d'ells és en Pau, amb sordesa. Des de 2013 participa activament a la Comissió de Famílies de l'associació ACAPPS. El 2018 va ser escollida vocal de la Junta Directiva de la Confederació FIAPAS. En l'àmbit professional, treballa en l'àrea financera i d'estratègia empresarial.

Ariadna Cardelús

Secretària

Persona amb sordesa postlocutiva. És politòloga i Diploma d’Estudis Avançats en dret. Apassionada del piano i de la música clàssica. Forma part d’ACAPPS des del 2020 i ha participat en les diferents activitats de l’Associació. Té il·lusió per avançar en la pedagogia sobre què implica la sordesa, com a discapacitat invisible que afecta física i emocionalment.

Raimon Jané

Vocal

En Raimon Jané és pare de dos fills amb sordesa, l'Adrià i la Sílvia. Des de l’inici de l'associació ACAPPS, l’any 1994, treballa voluntàriament per a l'entitat: primer com a vocal de la Comissió de Famílies d'ACAPPS i, posteriorment, com a vicepresident i president de l'entitat. Des de l'any 2003, és president de la Federació ACAPPS.
Està implicat en la defensa del col·lectiu de la discapacitat, on ha estat membre de la Junta Directiva de la Confederació FIAPAS, membre fundador del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), ocupant els càrrecs de vicepresident, vocal, i actualment el de tresorer.

Sheila Cristóbal

Vocal del grup de treball de Participació

La Sheila, persona amb sordesa, és mestra d’educació al suport Inclusiu i amb màster en psicopedagogia. Va fer un estudi entorn a l’educació emocional de famílies amb fills/es amb sordesa de l'entitat. Forma part d’ACAPPS des del 2003, ha col·laborat en la comissió d’oci, lleure i cultura, ha impartit tallers a joves i a famílies i en les diferents activitats. Té com a visió col·laborar entorn a les necessitats que tenim com a persones amb sordesa i ampliar la mirada inclusiva en els diferents àmbits tant educatiu, social com emocional.

DIRECCIÓ TÈCNICA

Laia Sullastres

Directora tècnica

direccio.tecnica@acapps.org

ÀREA D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES I A LES PERSONES AMB SORDESA

Paula Quirante

Responsable d'Atenció i Suport a les Famílies i Persones amb Sordesa

saaf@acapps.org

Laura Roig

Logopeda

logopedia@acapps.org

Andrea Morraja

Logopeda

sasp@acapps.org

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

ÀREA D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

Xavier Font

Coordinador de l'àrea d'orientació i inserció laboral

laboral@acapps.org

Andreu Espinach

Tècnic de prospecció a empreses

empreses@acapps.org

Anna Freixa

Tècnica en orientació i inserció laboral

laboral2@acapps.org

Patri Rodríguez

Tècnica de formació

formacio@acapps.org

Pablo Vázquez

Tècnic en orientació i inserció laboral

laboral3@acapps.org

Tatiana Palomanes

Tècnica en orientació i inserció laboral

laboral4@acapps.org

ÀREA DE SUPORT I ALIANCES

Raquel Díez

Responsable d'Aliances, Participació i Voluntariat

aliances@acapps.org

Marina L. Riudoms

Tècnica d'aliances, participació i voluntariat

participacio@acapps.org

Gema Andrés

Administrativa

administracio@acapps.org

Domingo Reina

Tècnic de suport

accessibilitat@federacioacapps.org

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

ADMINISTRACIÓ

Silvia Molet

Administrativa

acapps@acapps.org

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]

 

PLA D’ACTUACIONS 2022

Les accions i activitats de l’associació ACAPPS per al 2022 es regeixen per al Pla d’Actuacions, definit per les àrees d’atenció i suport a les famílies amb fills/es amb sordesa, atenció i suport a les persones amb sordesa i accessibilitat, orientació i inserció laboral i programes d’accessibilitat a la comunicació col·laboratius amb la Federació ACAPPS.

Pla d’Actuacions ACAPPS 2022

El 2023 realitzem reformes per millorar els sistemes d’avacuació de la nostra seu social, ubicada al carrer Nàpols, 351, gràcies a la col·laboració de la Fundación ONCE.

PLA ESTRATÈGIC 2023-2025

La Federació ACAPPS i les seves entitats membres regeixen les seves actuacions de forma coordinada i col·laborativa en resposta als tres objectius estratègics que defineix el Pla Estratègic 2023-25 de la Federació ACAPPS.

OBJECTIU 1. Augmentar la visibilitat del col·lectiu de les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral i de la Federació ACAPPS com a entitat referent en la seva representació i incidència.

OBJECTIU 2. Consolidar el model de governança interna de la Federació i les seves entitats.

OBJECTIU 3. Millorar el model d’atenció directa de l’entitat cap a les persones sòcies i usuàries.

Consulta aquí els eixos i objectius del nostre Pla Estratègic 2023-25.

Hem implementat i estem aplicant el Pla d’Igualtat ACAPPS 2020-23.

AMB SEGELL DE QUALITAT EFQM

 
 
El Club d’Excel·lència en Gestió ha concedit, el febrer de 2022, la certificació internacional SEGELL EFQM per un període de tres anys, per la nostra gestió excel·lent, innovadora i sostenible basada en el Model EFQM.

 

ALINIATS I COMPROMESOS AMB ELS OBJECTIUS PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LES NACIONS UNIDES

Amb els Objectius per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides: declaració de la Federació ACAPPS i entitats membres.

LES NOSTRES ALIANCES

Creiem i apostem pel treball en xarxa amb altres entitats del col·lectiu amb discapacitat i del sector social. Gràcies a aquest treball col·laboratiu, compartim i aprenem altres enfocaments, perspectives i metodologies.

Som entitat membre de:

Federació ACAPPS. Juntament amb ACAPPS Vallès i ACAPPS Lleida, formem la federació que visibilitza, representa i defensa els drets del col·lectiu davant les administracions i del sector privat. La Federació ACAPPS és entitat membre, a nivell autonòmic, del Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat (COCARMI) i del Consell
Català de Pacients. A nivell estatal ho és de la Confederación FIAPAS.


Confederación FIAPAS. Formem part de la plataforma estatal de representació de les persones amb sordesa i les seves famílies i en defensa dels seus drets.


Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Participem a l’Acord Ciutadà per promoure i treballar per a una Barcelona
inclusiva en tots els àmbits: Xarxa per a la Inclusió Laboral de Barcelona (XIB) i Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent (XAVI).


Federació Catalana de Voluntariat Social. Som entitat membre de la plataforma de referència del voluntariat social a Catalunya.


Xarxa Catalana pel Dret al Temps. La Xarxa té com a missió, crear i difondre coneixement sobre l’organització del temps amb perspectiva de gènere; facilitar l’intercanvi d’experiències per generar transformacions socials i fomentar la col·laboració entre els agents clau de Catalunya per treballar en garantir el dret al temps a tota la ciutadania.


Xarxa AccessCat. Som entitat membre de la Xarxa d’Innovació en Accessibilitat de Catalunya per aportar solucions a una societat diversa perquè totes les persones tinguin accés a la informació i a la comunicació.

 

LA NOSTRA BASE SOCIAL


Les persones amb sordesa i les famílies amb fills i filles amb sordesa són el motor de l’associació ACAPPS (1.078 persones i famílies associades el 2020). Les famílies i persones amb sordesa ateses pels serveis d’atenció i suport de l’entitat acaben de constituir la base social de l’associació ACAPPS.

LA TEVA OPINIÓ ENS IMPORTA


Amb voluntat de millorar com a associació, si com a persones sòcies i/o usuàries de l’entitat ens voleu fer arribar una queixa, reclamació o suggeriment, ho podeu fer omplint el següent formulari i fent-lo arribar  a l’entitat, ja sigui per correu electrònic acapps@acapps.org, per correu postal al c. Providència, 42, 4a planta o presencialment al c. Nàpols, 351, baixos de Barcelona.

 

MEMÒRIES D’ACTUACIÓ

Una de les millors eines que disposem les associacions per a la rendició de comptes, la transparència i la comunicació és la memòria anual. Per a ACAPPS és un instrument que cuidem, cada any, per mantenir la legitimitat i el reconeixement en les nostres actuacions.

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària d’ACAPPS.

Memòria ACAPPS 2019

Auditoria 2019

Memòria ACAPPS 2020

Auditoria 2020

Memòria ACAPPS 2021

Auditoria 2021

Memòria ACAPPS 2022

Auditoria 2022