QUI SOM?

La Federació ACAPPS és una entitat sense afany de lucre creada l’any 2004 que està formada per ACAPPS Barcelona, ACAPPS Lleida i ACAPPS Vallès.

Treballem amb i per a:

Els pares i mares amb fills/es amb sordesa i les persones sordes prelocutives i postlocutives, que són la nostra raó de ser. Per tant, les nostres accions s’encaminen a la seva integració familiar, educativa, laboral i social perquè se sentin i siguin ciutadans/es de ple dret.

Formem part, a nivell estatal, a la Confederación FIAPAS, i a nivell autonòmic, al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat.