Avui celebrem l’assemblea de persones i famílies sòcies d’ACAPPS

Aquest any celebrem, de forma excepcional, dues assemblees que tindran lloc el mateix dia, el dilluns 19 de juny de 2023. Les assemblees tenen uns objectius propis i, per tant, tenen un  ordre del dia propi.

17:30 Assemblea General Ordinària

1a convocatòria a les 17:30 hores /2a convocatòria a les 18:00 hores
L’assemblea ordinària és l’espai anual en què l’associació explica tota l’activitat i gestió de l’associació de l’any anterior. En aquest sentit, es fa el balanç econòmic i es donen els comptes de resultats, s’expliquen i es desglossen els ingressos de l’associació i les despeses; d’on es reben les partides econòmiques i a què es destinen. També és un bon moment per conèixer tota l’activitat que genera l’associació en totes les seves àrees: l’àrea de famílies i d’atenció a les persones amb sordesa i l’àrea d’orientació i inclusió laboral.  A més, ens acompanya l’equip de la Federació, per fer-nos una pinzellada de la tasca feta en incidència política, en accessibilitat i en comunicació, serveis que es presten a l’associació.  Finalment hi ha un torn obert de paraula perquè totes pugueu aportar la vostra visió i expressar suggerències i propostes.

19:30 Assemblea General Extraordinària

Aquest any ACAPPS també celebra l’assemblea general extraordinària per poder actualitzar els estatuts de l’associació.