Barreres de comunicació: Solucions

Totes les persones sordes, amb independència del grau de sordesa o de la modalitat comunicativa, es troben, en la vida diària, amb barreres de comunicació que cal trencar.

Per eliminar-les, la solució més universal, que comprèn a un major nombre de persones amb sordesa (el 97% de les persones sordes es comuniquen oralment) és la transcripció escrita de tots els missatges orals -sense ignorar la llengua de signes per a les persones que en són usuàries- i els mitjans de suport a la comunicació oral: el bucle magnètic i les emissores FM.

La comunicació i informació accessible permet que les persones sordes puguin treballar, formar-se i gaudir dels serveis, la cultura i l’oci que la resta de la ciutadania, afavorint així la seva autonomia personal. Obres de teatre accessibles amb la subtitulació; senyals lluminosos i pantalles amb la transcripció dels missatges que s’anuncien per megafonia en els mitjans de transport o als centres de salut per avisar els pacients de la seva visita són solucions a les barreres de comunicació amb què sovint es topen les persones sordes en el seu dia a dia. Actualment s’ha avançat molt en matèria d’accessibilitat a la comunicació però encara queden moltes barreres a vénçer.

CÀPSULA Les Barreres de Comunicació #INclou