En Moviment. 2023

En Moviment. Núm. 59

13 de gener de 2023.

En Moviment. Núm. 65

12 de juliol de 2023

En Moviment. Núm. 60

27 de gener de 2023.

En Moviment. Núm. 66

13 de setembre de 2023.

En Moviment. Núm. 66

13 de setembre de 2023.

En Moviment. Núm. 67

11 d’octubre de 2023.

En Moviment. Núm. 62

29 de març de 2023.

En Moviment. Núm. 68

15 de novembre de 2023.

En Moviment. Núm. 63

27 d’abril de 2023.

En Moviment. Núm. 69

20 de desembre de 2023.

En Moviment. Núm. 64

9 d’abril de 2023