En Moviment. 2022

En Moviment. Núm. 39

14 de gener de 2022.

En Moviment. Núm. 43

11 de març de 2022.

En Moviment. Núm. 47

13 de maig de 2022.

En Moviment. Núm. 51

22 de juliol de 2022.

En Moviment. Núm. 55

21 d’octubre de 2022.

En Moviment. Núm. 40

28 de gener de 2022

En Moviment. Núm. 44

25 de març de 2022

En Moviment. Núm. 48

27 de maig de 2022

En Moviment. Núm. 52

9 de setembre de 2022

En Moviment. Núm. 56

21 d’octubre de 2022.

En Moviment. Núm. 41

11 de febrer de 2022

En Moviment. Núm. 45

8 d’abril de 2022

En Moviment. Núm. 49

10 de juny de 2022

En Moviment. Núm. 53

23 de setembre 2022

En Moviment. Núm. 42

25 de febrer de 2022

En Moviment. Núm. 46

29 d’abril de 2022

En Moviment. Núm. 50

8 de juliol de 2022

En Moviment. Núm. 54

7 d’octubre de 2022