Els implants coclears i audiòfons

Per donar resposta a tot el que implica per a la persona amb sordesa el procés de l’implant coclear, una decisió que sovint ens genera dubtes, hem convidat a donar resposta a les preguntes més freqüents que ens fem als i les professionals del Servei d’Otorrinolaringologia i Patologia Cervico Facial de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Agraïm i reconeixem la predisposició i temps que ens ha donat tot l’equip de Sant Pau amb la seva col·laboració voluntària en aquesta secció del projecte.

#DonemRespostes : La sordesa i les pròtesis auditives

Respon el Dr. César Orús, cap clínic de la secció d’Otologia i Otoneurologia de l’Hospital de Sant Pau. 

Tipus de sordesa i les seves implicacions

El Dr. Cèsar Orús, cap clínic de la secció d’Otologia i Otoneurologia de l’Hospital de Sant Pau, explica els diferents tipus de sordesa i les seves causes, tractaments i pronòstics.

Quines repercussions tenen els diferents tipus de sordesa?

El Dr. Orús, respon a aquesta pregunta i ens explica quines pròtesis auditives són les adequades per a cada tipus de sordesa, els audiòfons, l’implant osteointegrat o l’implant coclear.

Com és una unitat d'implants coclears?

Coneixem els i les professionals que hi treballen per obtenir el millor rendiment de l’implant coclear i adaptació a les necessitats del/de la pacient: l’otorrinolaringòleg/a, l’audioprotetista, el/la logopeda i el/la psicòleg/a.

Com és la cirurgia d'un implant coclear?

El dr. Orús explica que, actualment, la cirurgia de l’implant és ràpida i segura. Es fa en unes dues hores i en el 99% dels casos es dóna l’alta al/a la pacient al dia següent. Les complicacions són pràcticament nul·les.

Perdré les restes auditives si m'implanto?

El dr. Orús ens explica com sempre que es posa un implant coclear es fa perquè el rendiment que se n’obtindrà serà molt superior al que proporciones les restes auditives, tot i que s’intenten preservar amb una cirurgia tova i s’aconsegueix entre el 60 i el 65%.

Quina durada i quin manteniment té un implant coclear?

La interna, que es sotmet a cirurgia, té una duració per tota la vida. De la part externa se n’ha de tenir cura i canviar les peces cada dos o tres anys; el processador, si té 8 anys i s’espatlla, l’hospital implantador n’ha de subministrar un nou.

Respon la dra. Júlia de Juan, adjunta de la Secció d’Otologia i Otoneurologia de l’Hospital Sant Pau.

Quins audiofons hi ha i quins necessito?

La dra. de Juan ens explica les parts de l’audiòfon i els tipus d’audiòfon indicats per a cada sordesa.

Quina cobertura tenen les pròtesis auditives?

Ens explica els tipus d’ajuda: les ajudes PAO (Prescripció d’Articles Ortoprotètics) per als audiòfons que s’ampliaran, el 2024 fins als 26 anys -aquest any, es donaran fins als 24 anys- i que oscil·la entre els 1.200-1.500€; i els ajuts PUA, el porgrama d’Ajuts tècnics per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Audiòfon o implant coclear?

La dra. de Juan explica les proves que realitzen per valorar el rendiment de l’audiòfon i la possible indicació a l’implant coclear.

Respon la dra. Esther Pousa, psicòloga clínica, de l’Hospital de Sant Pau.

Quins aspectes psicològics es valoren abans de l'implant?

La dra. Pousa explica els factors que avalue per indicar una persona apta per l’implant coclear també a nivell psicòlogic: la motivació de la persona; que tinguin tota la informació del procés perquè les expectatives s’ajustin a la realitat i el suport familiar i social de la persona.

Quin paper té el psicòleg en l'equip mèdic?

Valorar la salut mental del/de la pacient que puguin fer descartable l’implant coclear o que calgui un suport en el procés; també descarta que hi hagi una discapacitat intel·lectual o deteriorament coginitiu que tampoc sigui adequat l’implant coclear o que calgui, en tot cas, un major suport en el procés de rehabilitació auditiva.

Respon el dr. Albert Pujol, adjunt de la secció d’Otologia i Otoneurologia de l’Hospital de Sant Pau i Estefania Rubé, tècnica audioprotetista

La cirurgia de l'implant coclear pot afectar a l'equilibri?

La cirurgia de l'implant coclear pot afectar a l'equilibri?

Respon Elisenda Roig, logopeda de l’Hospital Sant Pau.

Com i quan es comença a sentir amb l'implant coclear?

Des del moment en què s’activa l’implant coclear la persona ja comença a sentir sorolls. Gradualment i amb un treball necessari de rehabilitació auditiva es reconeixeran els sons i les fonts sonores: s’ha d’entrenar l’audició amb un/a logopeda.

Com és la rehabilitació després d'implantar-se?

explica les dues parts de la rehabilitació: l’acompanyament a la persona i a la seva família i la rehabilitació auditiva per aprendre a identificar, reconèixer els sons i paraules. El procés per arribar a l’adaptació plena oscil·la en cada persona i acostuma a ser de 6 mesos a un any.

Respon la Dra. Maria del Prado, adjunta de la Secció d’Otologia i Otoneurologia de l’Hospital de Sant Pau.

Quins avantatges té un estudi genetic?

Segons ens explica la dra. del Prado, permet conèixer l’evolució i pronòstic de la hipoacúsia, per enfocar el seu tractament i millorar la qualitat de vida del/de la pacient.

Quins avantatges té un estudi genetic?

Segons ens explica la dra. del Prado, permet conèixer l’evolució i pronòstic de la hipoacúsia, per enfocar el seu tractament i millorar la qualitat de vida del/de la pacient.

Respon Paula Segade, tècnica especialista audioprotetista de la Secció d’Otologia i Otoneurologia de l’Hospital de Sant Pau.

Quin paper juga l'audioprotetista a la unitat d'implants coclears?

Aquest projecte és possible gràcies a: