Servei de gestió i treball social


QUÈFEM?


Des del Servei de Gestió i Treball Social informem, orientem i assessorem les persones amb pèrdua auditiva.

Us atenem de forma personal i confidencial per conèixer les vostres necessitats i informar-vos dels recursos existents i de les ajudes que com a entitat us podem oferir, com és l’atenció a través dels nostre serveis. També us informem i assessorem sobre com obtenir el certificat de discapacitat, els ajuts i prestacions que podeu aconseguir com, per exemple, les ajudes PUA per a l’adquisició d’audiòfons i/o diferents mesures de suport a la comunicació com els bucles magnètics i sistemes de fm, entre d’altres.

MÉSINFORMACIÓ