Famílies (SASF)

El nostre Servei d’Atenció i Suport a les Famílies és un servei format per professionals i famílies per donar resposta a les necessitats i demandes de les famílies amb fills/es sords/es que arribeu a l’entitat.

QUÈ FEM?

Donem suport a les famílies amb fills/es sords/es.
Vetllem per la detecció precoç de la sordesa i per l’estimulació auditiva, i defensem l’ús dels avenços tecnològics que beneficien a les persones sordes.
Defensem el dret dels pares i de les mares a escollir la modalitat educativa per als seus fills i filles.
Apostem per una educació de qualitat en modalitat oral, amb atenció logopèdica, per garantir la futura autonomia personal i la plena inclusió social de les persones amb discapacitat auditiva.

QUÈ USOFERIM?

Acollida, orientació individualitzada i suport per part de professionals i famílies amb fills/es amb problemes d’audició.

Programa d’Intervenció Logopèdica. Cofinancem les sessions de logopèdia que fan els vostres fills/ amb professionals de l’àmbit privat, a raó de 14€ la sessió (l’import restant de la sessió l’heu d’assumir les famílies).
Aquelles famílies interessades en beneficiar-vos del programa heu de fer abans una entrevista amb el Servei d’Atenció i Suport a les Famílies (+ info: saaf@acapps.org).
El Programa d’Intervenció Logopèdica és possible gràcies a la col·laboració del departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Xerrades, tallers i activitats d’interès per a les famílies amb fills/es sords/es.

Assessorament i gestió en assegurances dels implants coclears (saaf@acapps.org / 93 210 55 30)

Trobades amb altres famílies que es troben o s’han trobat en la mateixa situació que us trobeu vosaltres.

LA COMISSIÓ DE FAMÍLIES I LES 'FAMÍLIES-GUIA'

La participació activa de les famílies en la dinàmica del servei és un tret identitari de la nostra associació. La Comissió de Famílies d’ACAPPS està formada actualment per 7 mares voluntàries i per la tècnica del SASF, la Magda Giralt. Ens trobem un cop al més i és l’espai des d’on coordinem els projectes vinculats als infants i joves amb sordesa i les seves famílies, dissenyem accions per tal de vetllar pel bon funcionament de la xarxa de recursos que atén els/les infants sords/es i les seves famílies i per la plena inclusió de les persones sordes, i organitzem les activitats per a famílies que oferim des de l’entitat.
A més a més, 4 de les 7 mares de la Comissió de Famílies formen part també del grup de “famílies-guia”. El Programa de Famílies Guia és un projecte de FIAPAS que consisteix en afavorir el contacte entre una família que arriba a l’entitat amb una família “veterana” que hagi passat per una situació semblant. D’aquesta manera, oferim un suport complementari al que us proporcionen els professionals especialitzats.

Consentiment a formar part del Grup de Whatsapp de Famílies de l’Associació ACAPPS

CRIDA A LA PARTICIPACIÓ!

Crec que és important que les famílies s’involucrin d’alguna forma dins la dinàmica de la nostra associació, ja sigui participant a les diferents activitats com, més activament, col·laborant a la Comissió. És important donar vida a ACAPPS perquè és la representació de tots nosaltres davant de l’Administració i la societat. Els drets aconseguits fins ara i tots els que ens queden per guanyar per poder garantir igualtat i inclusió de les persones sordes , només es podran mantenir si hi ha persones que treballen constantment. ACAPPS es el que fa: participem!

Àngels Videla. Presidenta de l’associació ACAPPS

LES FAMÍLIES ENS COMUNIQUEM AMB EL GRUP DE WHATSAPP !

Acabem d’obrir un nou canal de comunicació específic i interactiu per a les famílies sòcies, un  grup de whatsapp. És on compartim, de manera directa i més propera, informacions i activitats que ens interessen com a mares i pares amb fills/es amb sordesa.

Si encara no n’ets membre i en vols formar, només cal que ens ho diguis: saaf@acapps.org / tel. 93 210 55 30 / 620 993 422 

Consentiment a formar part del Grup de Whatsapp de Famílies de l’Associació ACAPPS

CONTACTEU AMB EL SASF!

Si voleu rebre informació sobre les activitats que organitzem, o plantejar-nos qualsevol altra qüestió, podeu contactar amb el Servei d’Atenció i Suport a les Famílies trucant al telèfon 93 210 55 30, per whatsapp al 620 993 422 o bé enviant un correu electrònic a saaf@acapps.org

MÉS INFORMACIÓ

El SASF és possible gràcies a la col·laboració de:
EL SASF FORMA PART DE: