Un de cada mil nounats neix amb sordesa unilateral

Un de cada mil nounats neix amb sordesa unilateral

Difucultats en el reconeixement de la parla i la lectura, problemes d’equilibri i localització i en el rendiment acadèmic, són algunes de les complicacions que poden presentar els infants afectats per la sordesa unilateral i la sordesa asimètrica.

La sordesa unilateral afecta a una sola oïda. La sordesa asimètrica afecta les dues però amb una diferència significativa entre una i l’altra. La majoria d’aquestes sordeses acostumen a desenvolupar-se abans dels 10 anys d’edat i el 50% dels casos es deuen a causes genètiques.

Amb l’objectiu de contribuir al seu millor diagnòtic i tractament que millori la qualitat de vida de les persones sordes, el grup d’experts de la CODEPEH ha elaborat un nou document de recomenacions que explica l’impacte que aquestes sordeses tenen sobre el desenvolupament de l’infant, la seva etiologia i diagnòstic i el seu tractament.

Aquest estudi ha estat possible en el marc del projecte Detecció, diagnòstic i tractament precoç de la hipoacúsia unilateral o asimètrica en la infància”, desenvolupat per FIAPAS amb la col·laboració de la CODEPEH i la coorganització del Real Patronat sobre Discapacitat.

Estudi Diagnóstico y tratamiento precoz de la hipoacusia unilateral o asimétrica en la infancia: recomendaciones CODEPEH 2017

Share