Amb les persones sordes i les seves famílies: presentem els nostres serveis

Amb les persones sordes i les seves famílies: presentem els nostres serveis

Ahir, dijous 22, prop d’una vintena de persones van assistir a la presentació dels serveis d’ACAPPS.

Raimon Jané, president de l’entitat, va iniciar la presentació explicant la trajectòria dels 25 anys de treball d’ACAPPS per aconseguir la inclusió educativa, laboral, social i cultural de les persones sordes. També va exposar que, en el marc d’aquest objectiu, ACAPPS promou la comunicació i l’ensenyament de qualitat en modalitat oral, les noves tecnologies (audiòfons, implants coclears i emissores de FM) i la subtitulació com a mesura d’accessibilitat universal per al col·lectiu.

Fites assolides per ACAPPS 

També es va voler posar en valor els objectius que l’entitat ha aconseguit després d’anys de treball i reivindicació a les administracions, com en l’àmbit de la salut la detecció precoç de la sordesa amb el cribratge auditiu a totes les maternitats -públiques i privades- de Catalunya; la Llei d’Accessibilitat l’any 2014 (pendent ara de la seva aplicació pràctica amb el Decret); el reconeixement legislatiu de la comunicació oral de les persones sordes i el dret de les famílies a escollir lliurament la modalitat educativa per al seu/va fill/a i el recent aprovat Decret de l’Atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

A continuació, vam explicar a les famílies i a les persones sordes assistents els serveis que oferim des de l’entitat i que tothom hi pot accedir:

Servei d’Atenció i Suport a les Famílies

Contacte: saaf@acapps.org   tel. 93 210 55 30    whatsapp  620 993 422 (Magda Giralt)

Servei d’Acollida i Suport a les persones Postlocutives

Contacte: sasp@acapps.org   tel. 93 210 55 30    whatsapp  620 993 422  (Magda Giralt)

Servei d’Inserció Laboral

Contacte: laboral@acapps.org   tel. 93 210 55 30  whatsapp  600 401 631 (Laia Sullastres)

Servei d’Accessibilitat a la Comunicació

Contacte: accessibilitat@acapps.org   tel. 93 210 55 30  whatsapp  620 993 422 (Domingo Reina)

 

La nostra tasca és possible gràcies a les entitats col·laboradores amb ACAPPS

Share