Obrim camins per a les persones amb discapacitat: 20 anys amb COCARMI

Obrim camins per a les persones amb discapacitat: 20 anys amb COCARMI

La creació al Parlament de Catalunya d’una comissió parlamentària de la discapacitat i la redacció d’una llei catalana d’autonomia personal i vida indenpendent són dos dels reptes de futur del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), la principal plataforma de la discapacitat a Catalunya de la qual la Federació ACAPPS en som entitat membre i fundadora.

20 anys després de la seva fundació, el COCARMI ha estat i és un altaveu de les mancances i reivindicacions de les entitats del sector davant les administracions, les empreses i la societat. La feina conjunta de les entitats membres ha permès avançar en reconeixement de drets i prestació de serveis socials, laborals, educatius, culturals i d’oci.

L’impuls del carnet acreditatiu de la discapacitat, la Llei d’Accessibilitat o la constitució del Consell Català de la Discapacitat són algunes de les moltes fites en les quals COCARMI ha contribuït a assolir. Com a assignatures pendents, que n’hi ha, tenim la millora del finançament de les entitats socials de la discapacitat, l’aprovació de la llei catalana d’autonomia personal, garantir l’educació inclusiva i aconseguir que es compleixi d’una vegada la reserva del 2% de llocs de treball a les empreses de més de 50 treballadors/es.

No hi ha drets sense finançament

Antonio Guillén, president del COCARMI, va lamentar el pas enrere que el col·lectiu ha patit arran de la crisi econòmica. Pel que fa a la situació política actual ha insistit en la necessitat de crear “ja” un Govern, ja que la manca d’interlocutors pot dur de nou a una situació econòmica límit a les entitats que prestem serveis que hauria d’assumir, si no, l’administració pública, i que sempre estem pendents de la disponibilitat o no de recursos públics i de la convocatòria de subvencions. Per tot plegat, des del COCARMI es demanen fórmules que donin estabilitat a la prestació de serveis per part de les entitats amb el concert social i ocupacional.

Cupó commemoratiu de la ONCE

Avui surt a la venda el cupó commemoratiu de la ONCE amb motiu del 20è aniversari del COCARMI io sota el lema “Obrim camins per a les persones amb discapacitat. Es distribuirà per tot l’estat espanyol per donar a conèixer la tasca per la defensa dels drets de les persones amb discapacitat a Catalunya dels darrers anys.

Share