La Organització Mundial de la Salut alerta de l’increment dels problemes auditius

La Organització Mundial de la Salut alerta de l’increment dels problemes auditius

Una de cada deu persones pot tenir una pèrdua auditiva l’any 2050, segons alerta la Organització Mundial de la Salut (OMS) amb motiu del Dia Mundial de la Salut Auditiva, el 3 de març. Amb aquesta dada impactant, vol cridar l’atenció sobre l’alt increment de problemes auditius no només de causes mèdiques, sinó a socials i ambientals, com l’exposició a alts nivells de soroll, la falta de consciència preventiva (per exemple, si no s’utilitzen protectors auditius) o la pràctica de conductes irresponsables, com fer servir amplificadors de so per compensar una pèrdua auditiva.

També és important destacar la importància de fer cas a signes d’alerta indicatius d’un problema auditiu (dificultats per entendre, pujar el volum de la televisió, dolor d’oïda, constipats freqüents,…) i anar a l’especialista per detectar-ho a temps i poder actuar ràpidament.

Des de la Confederació FIAPAS, de la qual en som entitat membre, es demana que els poders públics s’impliquin en aquesta tasca amb la promoció de polítiques preventives i afavorint el diagnòstic precoç, tant infantil com adult, que permetin posar en marxa els tractaments audioprotètics i de rehabilitació logopèdica més adequats en cada cas. També cal que es promogui la millora a l’accés a les pròtesis auditives (audiòfons i implants) i als productes de suport a la comunicació oral. Al respecte, FIAPAS recorda que encara és necessari revisar i actualitzar la cobertura de les pròtesis auditives ja que, malgrat estar incloses com a prestació en el Sistema Nacional de Salut, és insuficient, discrimina a les persones sordes de més de 16 anys i impliquen un sobrecost econòmic per a les famílies.

Share