Les proves d’avaluació final de la ESO, accessibles a l’alumnat amb necessitats de suport educatiu

Les proves d’avaluació final de la ESO, accessibles a l’alumnat amb necessitats de suport educatiu

Els propers mesos es realitzaran les proves d’Avaluació Final d’Educació Secundària Obligatòria amb finalitat diagnòstica. Us recordem que, a Catalunya, la Resolució ENS/2365/2017,  que regula aquestes proves estableix, a l’article 5.3. que el  que el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu adapta l’aplicació de les proves per als alumnes amb dèficits visuals o auditius. Així mateix, el Consell donarà instruccions per aplicar la prova als alumnes amb TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat) o dislèxia, que podran disposar de més temps per fer-la.

 

Share