El 91% d’alumnes amb sordesa a Catalunya necessiten emissores FM, subtitulació i bucles magnètics als centres educatius

El 91% d’alumnes amb sordesa a Catalunya necessiten emissores FM, subtitulació i bucles magnètics als centres educatius

La Federació ACAPPS compareix davant la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya per explicar les necessitats dels alumnes amb sordesa escolaritzats en modalitat oral.

Demanem una solució urgent a l’ús de mascaretes transparents a les escoles amb alumnat amb sordesa

El passat 20 d’octubre, vam poder fer un pas més per defensar que es garanteixi la inclusió de l’alumnat amb sordesa escolaritzat en modalitat oral, que representa el 91% de l’alumnat amb sordesa a Catalunya. Raimon Jané, el president de la Federació ACAPPS, va comparèixer davant la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya per informar de la seva situació i necessitats, també les generades actualment per la Covid-19 i l’ús de mascaretes a l’aula.

Va ser la nostra oportunitat de fer arribar directament als grups parlamentaris la realitat que s’està vivint a les aules amb alumnes amb discapacitat auditiva. Actualment, i segons les darreres dades del departament d’Educació, hi ha escolaritzats 1.993 alumes amb sordesa en modalitat oral, que representen el 91% de l’alumnat amb sordesa,  i 185 en modalitat bilingüe (en llengua de signes). En aquest sentit, Jané va destacar que la majoria de les persones amb sordesa tenen la llengua oral com a llengua materna i vehicular i que l’evolució de les pròtesis auditives, tant en audiòfons com en implants coclears, ha suposat una millora radical en la seva comunicació i autonomia personal.

APOSTEM PEL MODEL CATALÀ D’ESCOLA INCLUSIVA, PERÒ AMB RECURSOS PER A TOT L’ALUMNAT AMB SORDESA: EMISSORES FM, SUBTITULACIÓ I BUCLES MAGNÈTICS

Des de la Federació ACAPPS creiem que el model català d’escola inclusiva i de CREDAs per a l’alumnat amb sordesa és un bon model que ha permès millorar notablement la seva formació i trajectòria acadèmica, assolint estudis superiors que abans mai s’havien assolit.

No obstant això, la discapacitat auditiva continua sent invisible i, les seves necessitats, desconegudes. El significatiu grau d’autonomia personal de l’alumnat amb sordesa en llengua oral s’ha traduït en que no es contemplin mesures d’accessibilitat a la comunicació, malgrat ser del tot necessàries per a la seva inclusió a l’aula. “Davant de necessitats de comunicació diverses de l’alumnat amb sordesa, calen respostes diverses. Cal posar èmfasis i no oblidar que són infants i joves amb sordesa i que necessiten suports tècnics per poder accedir a la informació en plena igualtat de condicions que els seus companys oients: les emissores FM, els bucles magnètics als centres educatius i la subtitulació de tots els recursos i continguts audiovisuals. En aquest sentit demanem que es contempli una partida pressupostària per garantir-ho en el marc d’un sistema educatiu inclusiu”, va demanar Jané en la compareixença davant la Comissió d’Educació.

També considerem imprescindible que s’estableixi, en l’escolarizació en modalitat oral de l’alumnat amb sordesa,  un pla de formació específic per al personal docent i logopedes per l’ús i incorporació de les noves tecnologies.

SITUACIÓ ACTUAL: UN MES DE CURS SENSE MASCARETES TRANSPARENTS A L’AULA

També vam posar l’accent a la situació actual marcada per la Covid-19 i l’ús de mascaretes a les aules. Una situació que ha agreujat molt la comunicació dels alumnes amb sordesa i que posa en risc el seu rendiment acadèmic. Malgrat els audiòfons i/o els implants coclears, amb l’ús de la mascareta, no poden sentir adequadament les explicacions del professorat i tampoc poden llegir els llavis. Una realitat que des de la Federació ACAPPS hem donat a conèixer a la ciutadania amb la campanya de comunicació i sensibilització #VullLlegirElsLlavis que ha tingut un alt ressò mediàtic.

La solució, les mascaretes transparents i accessibles a la comunicació, es troben, com va assenyalar Raimon Jané, en un “carreró sense sortida”: “a aquestes mascaretes, que són higièniques i certificades, s’està exigint que compleixin requisits equiparables a les quirúrgiques (EPIs)”. En aquest sentit, s’adverteix que als centres educatius se estan utilitzant mascaretes higièniques convencionals, i estan permeses per al seu ús a l’aula.

Jané també va incidir en que actualment hi ha mascaretes transparents higièniques certificades segons la norma UNE0065 per laboratoris acreditats com Aitex i Eurecat. També va fer referència al seu nivell de funcionalitat, ja que també caldrà proporcionar mascaretes transparents que permetin fer una adequada lectura labial en diferents distàncies a l’aula. En aquest sentit, es va aportar als grups parlamentaris un informe realitzat per la Federació ACAPPS, que presenta els resultats d’una prova funcional de lectura labial,  per part de persones amb sordesa, on es comparen diverses mascaretes transparents en diverses ubicacions a l’aula.

EXIGIM UN PROTOCOL D’ACTUACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS AMB ALUMNAT AMB SORDESA

No obstant, i fins que no hi hagi un consens sobre l’ús de mascaretes transparents, Jané va reiterar la demanda de l’entitat: que es defineixi un protocol concret d’actuació a les aules amb alumnat amb sordesa, que contempli mesures alternatives que garanteixin la comunicació, com pot ser l’ús de pantalles facials en distàncies de seguretat de  més de 1,5m.

Com a tancament de la compareixença, Raimon Jané va subratllar la necessitat d’oferir una solució immediata que passi per donar sortida a l’ús de mascaretes transparents i certificades als centres educatius, així com reforçar les ajudes tècniques a la comunicació de l’alumnat amb sordesa  per evitar, sobretot, fer un pas enrere en la seva inclusió, comunicació i autonomia personal a l’aula.

ENLLAÇ A LA COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ D’EDUCACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA, 20 D’OCTUBRE DE 2020. https://bit.ly/31tJT4n

ENLLAÇ A LA COMPAREIXENÇA. TORN DELS GRUPS PARLAMENTARIS https://bit.ly/31J9BCc

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *