Servei d’Accessibilitat i Subtitulació en Directe

El Servei d’Accessibilitat a la Comunicació de la Federació ACAPPS va néixer l’any 2004 per promoure l’accessibilitat a la comunicació de les persones sordes i aconseguir així seva integració i participació social. En aquest sentit, des del servei promovem els mitjans de suport a la comunicació oral com: la subtitulació, els bucles magnètics, les emissores de fm i la lectura labial.
El Servei d’Accessibilitat a la Comunicació és un servei registrat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el número S06354

QUÈFEM?

Informem i orientem sobre els diferents mitjans de suport a la comunicació que hi ha per a les persones sordes: la subtitulació en directe com a sistema d’accessibilitat universal, el bucle magnètic i les emissores FM. També assessorem a les persones usuàries de pròtesis auditives (audiòfons i implants) de les prestacions d’aquestes, com la posició “T” que cal activar per accedir al bucle magnètic.
Tenim una guia d’ajudes tècniques perquè les persones sordes puguin conèixer les ajudes existents i les prestacions econòmiques a les que poden tenir dret per adquirir aquests aparells.
Fem sessions informatives sobre ajudes tècniques específiques per a persones sordes.

QUÈ USOFERIM?

 

SUBTITULACIÓ EN DIRECTE

Oferim un servei de subtitulació en directe perquè les persones sordes puguin llegir el que es diu de forma parlada. És útil i necessari per poder anar a reunions, xerrades, cursos de formació o fins i tot a un judici.
La subtitulació és la mesura d’accessibilitat universal per a tot el col·lectiu de persones sordes (a l’estat espanyol, el 97% de les persones sordes es comuniquen oralment, segons dades de l’Enquesta de Discapacitat, Autonomia Personal i Situacions de Dependencia de l’Institut Nacional d’Estadística).

Si ets una persona sorda o amb dificultats d’audició i vols assistir a un acte, activitat, xerrada o reunió demana’ns informació sobre com fer-ho accessible i treballarem per aconseguir-ho.
Si ets una entitat i vols fer una activitat accessible o vols editar material audiovisual amb subtítols, contacta amb nosaltres!.

CÀPSULA El Subtitulat #INclou

BUCLE MAGNÈTIC

Conjuntament amb la subtitulació, oferim la instal·lació provisional de bucle magnètic perquè les persones portadores d’audiòfon i/o d’implant coclear puguin rebre el so directament a la seva pròtesis d’una forma més nítida sense soroll ni reverberació.

Assessorem sobre la instal·lació de bucles magnètics permanents en sales d’actes, auditoris, teatres, cinemes, sales de reunions, entre altres.

El bucle magnètic és un aparell d’amplificació que converteix el so captat per un micròfon en un corrent elèctric que circula per un cablejat dissenyat de forma particular segons l’àrea que es vol cobrir.  Quan la persona sorda activa el programa de la telebobina (T) al seu audiòfon o implant, rep el so de forma nítida, sense soroll de fons ni reverberació, augmentant així la sensació d’audició i de confort.

CÀPSULA El bucle magnètic #INclou

El bucle magnètic és un sistema normalitzat a nivell mundial que ha de complir amb els estàndards de qualitat segons norma UNE-EN-60118-4:2016
Actualment existeixen diferents espais públics que disposen d’anella magnètica. Podeu consultar-los a aquesta guia:

Podeu identificar els espais accessibles amb bucle a través d’aquest símbol  (logotip de la orella amb la T)

LOGO LAZOS DE INDUCCION

EMISSORES FM

Proveïm d’emissores de fm a aquells actes públics i/o activitats on hi ha persones sordes usuàries d’audiòfons i/o implants coclears que requereixen d’accessibilitat a la comunicació.

CÀPSULA: l’Emissora FM #INclou

Servei de préstec d’emissores de fm per a persones sòcies d’ACAPPS.

A nivell individual, per a les persones sòcies d’ACAPPS que ho sol·licitin.
Les emissores de fm són un sistema de comunicació portàtil que consta d’un aparell emissor i un aparell receptor. L’emissor converteix el so en ones de radiofreqüència que sintonitza amb l’aparell receptor. És l’aparell receptor a través d’un bucle personal o directament amb un adaptador a l’audiòfon el que es connecta amb la telebobina o posició T de l’audiòfon i/o de l’implant coclear.  D’aquesta manera, la persona sorda rep el so de l’interlocutor de forma nítida sense soroll de fons ni reverberació augmentant així la qualitat de so.

FORMACIÓ

Des del Servei d’Accessibilitat oferim formació específica i a demanda sobre la pèrdua auditiva, pautes de comunicació, mesures de suport a la comunicació oral, entre altres.
Aquestes formacions es dirigeixen principalment a professionals d’entitats públiques i/o privades que atenen, o poden atendre, a persones amb sordesa.

RECURSOS

LEGISLACIÓ

Resolució 749/VIII del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a garantir l’aprenentatge, l’educació, l’accessibilitat i ús del català i els recursos de la modalitat oral a les persones sordes i sordcegues que es comuniquen oralment

Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’Accessibilitat

ALTRES

Club Subtituladores de la Fundación Vodafone. Ofereixen subtitulació de materials audiovisuals en castellà. Projecte de voluntariat.

 

CONTACTEU AMB EL SERVEI D'ACCESSIBILITAT

Si voleu rebre informació sobre el servei, o les activitats que organitzem, o plantejar-nos qualsevol altra qüestió, podeu contactar amb el Servei d’Accessibilitat a la comunicació al telèfon 93 210 55 30, per whatsapp al 646 408 422  o bé enviant un correu electrònic a accessibilitat@acapps.org.

PROJECTES I PROGRAMESFINANÇAMENT

EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES SORDES I ACCÉS UNIVERSAL A LA COMUNICACIÓ.En el marc d’aquest programa executem i fem seguiment de les accions estratègiques de la Federació ACAPPS. Fem incidència política per traslladar les necessitats del col·lectiu de persones i infants amb discapacitat auditiva en els àmbits educatius, laboral, d’accessibilitat i de salut. Treballem en xarxa amb les administracions públiques i entitats privades.ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A L’ACCESSIBILITAT COMUNICATIVA DE LES PERSONES SORDES. Gràcies a aquest programa, hem pogut adquirir bucles magnètics i equips de medició de la senyal magnètica.

ACCIONS PER FOMENTAR L’ACCESSIBILITAT COMUNICATIVA DE LES PERSONES SORDES EN MODALITAT ORAL. Suport per a l’adquisició de material audiovisual per promoure l’accessibilitat a la comunicació oral de les persones sordes.  

CONVENIS 2018. MAPP4ALL.  Entitat que gestiona l’aplicació mòbil d’espais i equipaments accessibles per a les persones amb discapacitat. Difonem l’app i col·laborem en l’actualització de continguts en matèria d’accessibilitat comunicativa. 

El Servei d’Accessibilitat és possible gràcies a la col·laboració de:Entitats i empreses accessibles el 2017-18Recomanacions

Patrons