Participa en una recerca de la GISTAL-UAB per millorar la comunicació amb el teu fill/a (de 3 a 6 anys)

Participa en una recerca de la GISTAL-UAB per millorar la comunicació amb el teu fill/a (de 3 a 6 anys)

La implantació primerenca dels infants sords té repercussions importants en la seva educació. Ara, des del grup GISTAL (Grup d’Investigació sobre sordeses i Trastorns en l’Adquisició del Llenguatge) de la Universitat Autònoma de Barcelona, s’està realitzant un estudi per conèixer en quina mesura l’audició primerenca afavoreix la comunicació dels infants amb sordesa en tots els contextos i el més aviat possible.

Per dur-los a terme, necessiten la nostra col·laboració: la de les famílies amb fills/es amb sordesa de 3 a 6 anys usuaris d’implant coclear.

OBJECTIU DE L’ESTUDI: analitzar com es comunica l’infant amb sordesa amb els seus pares.
CRITERIS PER PARTICIPAR: Infants de 3 a 6 anys portadors d’implant coclear que no presentin trastorns associats.
COM ES DURÀ A TERME?:  les investigadores faran observació directa en l’entorn familiar (en 2 sessions -de 45 a 60 minuts- en el segon semetre del curs escolar 2018-19). Durant l’estudi es faran gravacions en format audiovisual. Des de la GISTAL-UAB es garanteix la confidencialitat i privacitat del procés.

AMB LA VOSTRA PARTICIPACIÓ, OBTINDREU: A més de la importància de participar en estudis de recerca, un cop acabat l’estudi es farà la devolució a les famílies participants dels resultats obtinguts, per tal que puguin optimitzar la comunicació amb els seus fills/es.

PER INSCRIURE’T COM A PARTICIPANT A L’ESTUDI O PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB:
rocio.conor@gmail.com   tel. 642 945 345  (Rocío Concha).

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *