Les persones sordes, gràcies a les pròtesis auditives, podem sentir i parlar

Les persones sordes, gràcies a les pròtesis auditives, podem sentir i parlar

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Sordes,  el 29 de setembre, la Federació ACAPPS reivindica la diversitat comunicativa del col·lectiu per trencar amb la invisibilitat de les persones sordes que es comuniquen parlant.

Barcelona, 27 de setembre de 2019.- Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones Sordes i davant del desconeixement encara generalitzat entorn la discapacitat auditiva, la Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (ACAPPS) vol fer visible que la majoria de les persones amb sordesa PARLEM: el 97% de persones sordes es comuniquem oralment, és a dir, parlant, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística.

La Federació ACAPPS obre la campanya #EscoltaLaMevaVeu per trencar estereotips i donar a conèixer la realitat actual: que els infants, joves i persones adultes amb sordesa, gràcies als audiòfons i implants coclears, senten. Això, sumat al suport dels logopedes, ha permès que les persones amb sordesa hagin adquirit un bon llenguatge oral, és a dir, que es comuniquin parlant.

Al llarg d’aquesta campanya, infants, joves i persones adultes amb sordesa faran sentir la seva veu per fer visible que es comuniquen oralment i, que per a ells, això els ha donat plena autonomia personal en la seva vida social, acadèmica i laboral.

L’autonomia personal i la llengua oral, clau per a la inclusió educativa, social i laboral.

Just a l’inici d’un nou curs escolar, la Federació ACAPPS continua apostant per un sistema educatiu inclusiu, que garanteixi a l’alumnat sord l’estimulació auditiva i la llengua oral com a llengua vehicular i d’aprenentatge, així com els mitjans de suport a la comunicació en llengua oral, en igualtat de condicions que la resta de companys oients.  “Les famílies  que escullen la modalitat comunicativa oral  consideren  que el seu fill/a, comunicant-se en llengua oral, serà una persona més autònoma, amb més facilitats per a la seva comunicació amb tothom, i amb millor accés a la formació i inclusió social i laboral”, argumenta Raimon Jané, president de la Federació ACAPPS. Jané considera que les persones sordes que es comuniquen oralment són molt invisibles i encara hi ha molt  desconeixement de les seves necessitats.  “Cal garantir el suport econòmic a les persones sordes, sense límit d’edat, perquè disposin d’audiòfons, implants coclears, bucles magnètics, actes subtitulats i altres suports tecnològics de suport a la comunicació oral”, opina Jané.

A Catalunya, des de l’etapa infantil als estudis postobligatoris, hi ha un total de  2.118 alumnes amb discapacitat auditiva. D’aquests, 1.933 estan escolaritzats en modalitat educativa de llengua oral (el 91,3%) i 185 en escoles bilingües (el 8,7%) –segons dades actuals del Departament d’Ensenyament-.

El 95% dels pares i mares de fills/es amb sordesa són oients i, per tant, la llengua materna d’aquests és l’oral. Gràcies a la detecció i tractament precoç de la sordesa -amb pròtesis auditives (audiòfons i/o implants) i treball logopèdic – actualment la realitat és que aquests infants poden sentir, parlar i accedir a una formació de qualitat. “Per a nosaltres, veure que els nostres fills/es amb sordesa parlen amb els seus companys oients, es relacionen amb tothom i que el llenguatge no és una barrera, que pot parlar en català i castellà i que està aprenent l’anglès, ens fa pensar que serà una persona autònoma. I això és essencial per a la seva inclusió laboral i social. És la nostra opinió i lliure opció”, explica l’Àngels Videla, mare d’en Martí, que és sord, té 16 anys i ara està estudiant 1er de batxillerat.

L’estudiantat universitari amb sordesa es mou per a una Universitat Accessible

El Grup d’Estudiants Universitaris/es de l’associació ACAPPS treballa per aconseguir una universitat accessible a l’alumnat amb sordesa. Aquest divendres 27 de setembre celebraran el Dia Internacional de les Persones Sordes amb el primer workshop del curs acadèmic, on treballaran les accions que duran a terme en els propers mesos. A més, ho faran al nou local de la Federació ACAPPS, al carrer Nàpols, 351, baixos de Barcelona.

QUI SOM. La Federació ACAPPS és una entitat sense ànim de lucre formada per ACAPPS Barcelona, ACAPPS Lleida i ACAPPS Vallès. Des d’ACAPPS portem 25 anys representant les persones amb sordesa que es comuniquen oralment i les seves famílies. El nostre objectiu és aconseguir la plena integració de la persona sorda en tots els àmbits: educatiu, laboral, social i cultural. A nivell estatal, a la Confederación FIAPAS, i a nivell autonòmic, al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. També formem part del CODISCAT, òrgan consultiu de la Generalitat format per les principals entitats del col·lectiu de la discapacitat de Catalunya. www.acapps.org

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *