Dia Mundial de l’Audició: reivindiquem la detecció precoç de la sordesa a qualsevol edat

Dia Mundial de l’Audició: reivindiquem la detecció precoç de la sordesa a qualsevol edat

Amb motiu del Dia Mundial de l’Audició, ens adherim conjuntament amb FIAPAS, a la crida de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Sota el lema “Cuidado de de la Audición ¡para Todos! Identificar. Rehabilitar. Comunicar “, s’incideix en la necessitat d’actuar a temps per detectar i tractar la pèrdua d’audició al llarg de la vida.

També ens sumem a la crida de FIAPAS al Ministeri de Sanitat i a les conselleries de Salut de totes les comunitats autònomes perquè estableixin una base de dades integrada en el Sistema Nacional de Salut que reculli els resultats de l’aplicació de el Programa de Detecció Precoç de la sordesa infantil a tot l’Estat i, a partir de la informació obtinguda, documentar l’epidemiologia i orientar la planificació de polítiques públiques destinades a promoure la plena inclusió de les persones amb sordesa.

Segons l’OMS, només el 38% de la població mundial té accés a programes de detecció precoç de la sordesa. La major part d’ells es troben en els països desenvolupats. Espanya és un país referent en aquesta matèria per la implantació del seu Programa de Detecció Precoç de la hipoacúsia infantil que funciona amb una alta taxa d’eficàcia.

No obstant, encara no existeix una font on els organismes públics que ho requereixin puguin informar-se de dades bàsiques, com podria ser la incidència de la hipoacúsia congènita detectada en un període concret a l’estat espanyol o la seva prevalença, per poder preveure i posar en marxa les polítiques públiques d’atenció sanitària, educativa i social necessàries, dirigides a les persones amb sordesa i les seves famílies i indispensables, en el cas dels menors, per minimitzar l’impacte de la pèrdua d’audició en l’adquisició del llenguatge, en el seu benestar emocional i en el seu desenvolupament educatiu.

En aquest mateix sentit, la Federació Europea de Pares de Nens amb Discapacitat Auditiva (FEPEDA), de la qual FIAPAS forma part, i la Coalició Mundial de Pares de Nens Sords o amb Discapacitat Auditiva, en la qual participa la FEPEDA, han aprofitat la celebració del Dia Mundial de l’Audició per sol·licitar als governs de tot el món que integrin en els seus sistemes sanitaris dels programes de detecció precoç de la sordesa infantil, incorporant a les famílies com a part dels mateixos.

Importància de la detecció precoç de les pèrdues d’audició a qualsevol edat

La detecció precoç de sordeses sobrevingudes entre els joves i en l’edat adulta també mereixen una resposta activa des de la Sanitat per prevenir l’impacte de la pèrdua d’audició sobre la salut, així com en l’àmbit personal i la seva inclusió educativa, laboral i social.

En el cas de les sordeses en les persones grans, és fonamental promoure un envelliment saludable evitant l’aïllament, el deteriorament cognitiu per falta d’informació i motivació per a la interacció i la comunicació amb l’entorn, que arriba a posar en perill la cura de la seva salut (entre d’altres, major probabilitat de desenvolupar demències i de patir desorientació i caigudes).

INFORMACIÓ RELACIONADA:

La OMS adverteix que, segons les previsions, una de 4 persones tindrà poroblemes auditius

LA SORDESA EN DADES:

INFÀNCIA. Un de cada 1.000 infants té una hipoacúsia greu i profunda. Si hi afegim la moderada, pot arribar a afectar 3 de cada 1.000 infants (departament de Salut).

JOVES. El 50% d’adolescents i joves entre 12 i 35 anys d’edat en els països més desenvolupats estan en risc de presentar una pèrdua d’audició per la seva sobreexposició a l’soroll en contextos recreatius. (Organització Mundial de la Salut).

GENT GRAN. La presbiacúsia afecta aproximadament a un 30% de la població entre els 65-70 anys, aconseguint a el 80% de la població per sobre dels 75 anys. A causa de la contaminació acústica i l’estil de vida, s’està provocant un increment d’aquests problemes d’audició propis de l’edat en altres més precoces, al voltant dels 50 anys. (Societat Espanyola d’Otorinolaringologia).

TOTS I TOTES. Una de cada mil persones de la població general adquireix sordesa al llarg de la seva vida. El 8% de la població té problemes auditius, de diferent tipus i grau, que els plantegen dificultats per entendre una conversa en un to de veu normal.

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *