Millores per a les persones amb sordesa en el Bo per al lloguer joves i el pla estatal d’habitatge

Millores per a les persones amb sordesa en el Bo per al lloguer joves i el pla estatal d’habitatge

Amb la Confederació FIAPAS, satisfets per la inclusió de les propostes de l’entitat pel que fa a la millora en matèria d’accessibilitat i a la incorporació del grau de discapacitat sensorial igual o superior al 33% en el càlcul dels llindars de renda, al RD 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula a Bo de Lloguer Jove i al Pla Estatal d’Habitatge 2022-2025

Entre altres propostes incloses, FIAPAS havia incidit que a l’hora d’establir els llindars de renda per accedir als programes d’ajuts es tingués en compte un grau de discapacitat igual o superior al 33% també en el cas de les persones amb discapacitat sensorial.

A més, va insistir en la consideració de l’accessibilitat com a clau per permetre l’ús de l’habitatge i els espais comuns per part de la gent gran i de les persones amb discapacitat en condicions de seguretat i comoditat i de la manera més autònoma i natural possible.

També  s’ha incorporat a la norma l‘obligació d’accessibilitat a les edificacions de les promocions o procedents de rehabilitació d’edificis objectes del programa de foment d’allotjaments temporals, de models de cohousing, d’habitatges intergeneracionals i modalitats similars.

S’ha incorporat també la previsió de quanties addicionals per a obres d’accessibilitat al programa d’Increment del parc públic d’habitatge al programa de posada a disposició d’habitatges de la SAREB i d’entitats públiques per al lloguer com a habitatge social i al programa de foment de la posada a disposició de les comunitats autònomes i ajuntaments d’habitatges per llogar-lo com a habitatge assequible o social.

Recordem que, d’acord amb el Codi Tècnic de l’Edificació, l’accessibilitat auditiva per a les persones amb sordesa forma part de les condicions d’accessibilitat de les edificacions.

Font: Confederación FIAPAS

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *