Necessitem persones voluntàries majors de 64 anys amb pèrdua auditiva per col·laborar en un estudi sobre la presbiacúsia de la Universitat Ramon Llull

Necessitem persones voluntàries majors de 64 anys amb pèrdua auditiva per col·laborar en un estudi sobre la presbiacúsia de la Universitat Ramon Llull

Col·laborem amb un estudi per conèixer l’impacte i la importància que té la detecció precoç de la sordesa associada a l’edat (presbiacúsia) i l’ús d’audiòfons i/o implants coclears en relació al deteriorament cognitiu.

L’estudi serà realitzat un grup d’investigació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, s’adreçarà a persones majors de 64 anys amb pèrdua auditiva associada a l’edat.

Qui hi pot participar?

Poden participar-hi, de forma voluntària, persones majors de 64 anys amb pèrdua auditiva associada a l’edat.

En què consisteix l’estudi i la seva participació?

Les proves als participants de l’estudi es faran a ACAPPS. Consistirà en una proves de raonament lògic i lingüístic, uns qüestionaris i presentarem unes històries amb unes breus preguntes. També es farà una exploració de la sensibilitat auditiva.

Les persones participants podran rebre els resultats de les seves proves.

Es publicaran els resultats de l’estudi?

Els resultats d’aquest estudi s’enviaran a publicacions científiques perquè siguin publicats i difosos. La seva participació serà anònima i en cap lloc es publicarà el seu nom ni cap altra dada personal.

Com es protegirà la confidencialitat de les meves dades?

Per preservar el seu anonimat, les dades recollides a l’estudi estaran identificades mitjançant un codi. Només els coordinadors de l’estudi, que tenen el deure de guardar la confidencialitat, tindran accés a un document on es registrarà la correspondència entre els codis i els noms de les persones explorades.

Existeixen interessos econòmics en aquest estudi?

Cap investigador/a rebrà una retribució específica per la seva dedicació a l’estudi. La participació a l’estudi també serà voluntària.

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *