Parlem de la sordesa i la discapacitat associada amb el Dr. Faustino Núñez de l’Hospital d’Astúries: t’ho expliquem

Parlem de la sordesa i la discapacitat associada amb el Dr. Faustino Núñez de l’Hospital d’Astúries: t’ho expliquem

La detecció precoç d’un trastorn de desenvolupament afegit a la sordesa és vital. Per això és molt important l’avaluació del desenvolupament global de l’infant amb sordesa cada sis mesos.

El passat 21 d’abril, prop de 15 persones van assistir, en línia, a la xerrada que va impartir el dr. Faustino Núñez, metge ootrrinolaringòleg de l’Hospital d’Astúries i president de la CODEPEH. En aquesta, va exposar els factors de risc de sordesa i de discapacitat associada -prenatals, perinatals i postnatals- i sobretot com detectar-los per poder intervenir el més aviat possible.

En aquest sentit, Núñez va posar l’alerta en que davant d’ un endarreriment o un estancament greu en el desenvolupament del llenguatge cal actuar per descartar possibles causes: fer una revisió audiològica i una revisió de la rehabilitació auditiva. Si tot està correcte i s’estan seguint també les sessions de logopèdia amb constància, cal observar si poden hver-hi indicis en alteracions del desenvolupament i comportament per detectar si hi ha una discapacitat afegida a la sordesa. 

De què parlem quan parlem de déficit auditiu plus (DA Plus)?

Aquest concepte s’utilitza per referir-nos a la persona que té sordesa i una discapacitat afegida.

El 40% de persones amb sordesa tenen una discapacitat associada i és important identificar-ho perquè, a causa de la discapacitat afegida i no de la sordesa, no podran respondre a les estratègies per desenvoulpar el llenguatge. Això s’acostuma a associar sovint a la sordesa i es perd l’oportunitat d’intervenir a l’edat apropiada per evitar-ho.

Com detectar-ho?

Si l’infant s’estanca o va enrere en el seu desenvoulpament lingüístic, cal:

 1. Revisar la seva situació audiològica per comprovar que no hagi empitjorat el seu umbral auditiu.
 2. Revisar si l’habilitació auditiva és l’adequada en el seu cas.
 3. Si aquests punts són correctes, cal comprovar que les famílies estiguin seguint habitualment les sessions de logopèdia de l’infant.
 4. En el cas que no es tracti de cap de les situacions anteriors, cal indagar més a fons altres factors de risc: detectar si hi ha problemas de desenvolupament o de comportament que provoquen aquest endarreriment en l’adquisició del llenguatge.

Quins són els factors de risc de DA Plus?

PRENATALS

 1. Exposició a tòxics (alcohol o plom)
 2. Factors interins insuficiència placentària, gestació gemel·lar, eclàmpsia, diabetis gestacional i infeccions intrauterines com el citomegalovirus.
 3. Factors genètics com els síndromes o la història familiar de problemes d’aprenentatge
 4. Trastorns del desenvolupament embrionari com l’espina bífida o anomalies celebrals.

PERINATALS

 • Anoxia-hipoxia perinatal aguda
  • Prematuritat
  • Infeccions perinatals
  • Hiperbilirrubinemia

POSTNATALS

 1. Exposició a tòxics com el fum de tabac
 2. Desnutrició
 3. Malalties infeccioses com la meningitis o encefalitis
 4. Problemes mèdics complexos en forma d’alteracions visuals o cardiopaties
 5. Traumatisme cràneo-encefàlic
 6. Maltractament físic o emocional

El 40%  dels infants amb hipoacusia presenten un trastorn del llenguatge.

El 7% dels infants amb sordesa poden patir trastorn de l’espectre autista. Els signes d’alerta típics de l’autisme són: endarreriment del llenguatge, retorn de desenvolupament als 18-24 mesos, no fa contacte ocular, evita el contacte físic, presenta estereotípies.

Relació amb els factors de risc d’hipoacúsia (JCIH y CODEPEH)

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *