Nova Junta Directiva de l’associació ACAPPS (2022-25) i accions i resultats del 2021 en les assemblees de socis i sòcies: t’ho expliquem

Nova Junta Directiva de l’associació ACAPPS (2022-25) i accions i resultats del 2021 en les assemblees de socis i sòcies: t’ho expliquem

Va ser un plaer ahir, dimecres 15 de juny, poder celebrar, presencialment i en línia, l’assembleea general ordinària de l’associació ACAPPS. Una trobada anual molt important amb les persones i famílies sòcies on expliquem les actuacions fetes durant el 2021, els resultats assolits i on també fem públics els comptes: els ingressos i despeses i la seva distribució. Un exercici de transparència, com a entitat d’utilitat pública, i de bon govern que aquest any es va acompanyar, també, d’una assemblea extraordinària i de l’assemblea electoral on es va aprovar la nova Junta Directiva de l’associació ACAPPS per als propers 4 anys (2022-2025).

Per unanimitat, es va aprovar la candidatura presentada a les eleccions a ACAPPS i que, per tant, composarà la Junta Directiva de l’associació del 2022 al 2025: Àngels Videla, com a presidenta; Maria Moñino, en la vicepresidència, i Ana Barrera; i que compta amb la incorporació d’Ariadna Cardelús, com a secretària, i de Joan Solé, com a tresorer. Agraïm i reconeixem la tasca feta en aquests càrrecs del Xavier Martí i d’Antoni Salamero, que després d’anys de dedicació i implicació, deixen pas als nous membres de la Junta. Com a vocalies, hi seran Raimon Jané i, també com a nova incorporació, Maite Camps.

Compromís amb les famílies, les persones amb sordesa, la inclusió laboral i l’accessibilitat a la comunicació

En el marc de l’assemblea general ordinària vam fer públics i es van aprovar, els comptes anuals de l’exercici 2021, així com la memòria d’ACAPPS 2021. També el nombre de persones sòcies i beneficiàries dels serveis de l’associació: 1.170 persones i famílies associades, que són la nostra raó de ser; i de 947 persones que s’han beneficiat dels serveis que oferim en suport a les famílies i a les persones amb sordesa, en orientació i inclusió laboral, en logopèdia i rehabilitació auditiva, en els grups d’ajuda mútua i en accessibilitat.

En l’àrea de Famílies, destaquem l’esforç i el compromís de l’entitat amb les famílies amb fills i filles amb sordesa: ens centrem a donar resposta a les seves necessitats. Recuperem la nostra presència a l’espai d’associacions de l’hospital Sant Joan de Déu, iniciem el finançament del 100% de logopèdia d’estiu per a les famílies més vulnerables i ens coordinem amb els CREDAs i Serveis Socials. Creiem en un model de participació activa de les famílies: volem generar nous espais de participació, apropar-nos encara més i generar vincles entre elles.

Pel que fa a l’atenció i suport a les persones amb sordesa, destaquem la realització, per primer cop, d’un projecte destinat a les persones amb sordesa majors de 65 anys amb el curs d’iniciació a les TIC. També per primer cop dissenyem una campanya de comunicació orientada específicament a les persones que han perdut audició: #QuanPerdsAudició

També posem en valor la incorporació de personal de suport al servei i la millora de la gestió del programa Apropa Cultura, a través del qual oferim descomptes en els espectacles culturals accessibles.

Expliquem l’abast del Servei d’Orientació i Inclusió Laboral, un servei gran amb persones, amb tasques, amb participants, amb justificacions; i un servei a la vegada ric amb històries, experiències i reconeixement de finançadors, empreses i persones. A través d’aquest servei, impulsem i fomentem la contractació laboral de les persones amb sordesa a l’empresa ordinària que aconseguim en un 75% de les insercions assolides.

Seguim la presentació d’accions del 2021 amb una pinzella de la tasca feta, a través de la Federació ACAPPS, en incidència política i social, en accessibilitat i en comunicació.

Amb la Federació ACAPPS, representem i defensem a Catalunya els drets de les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral en els àmbits d’educació, salut, ocupació i de participació social i cultural.

En aquest sentit posem l’accent en:

La nosta participació activa, com a entitat membre del Comitè Català de Persones amb Discapacitat, al Consell de la Discapacitat de Catalunya des d’on impulsem el Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat. En la mateixa línia, les reunions amb la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs; la consellera de Drets Socials i amb el conseller d’empresa i ocupació i, molt especialment, la nostra incidència directa en l’elaboració del Decret d’Accessibilitat, que s’espera en breu que sigui aprovat i que suposarà un salt significatiu en el dret a l’accessibilitat a la comunicació per a les persones amb sordesa.

Destaquem el compromís de l’ajuntament de Barcelona en subtitular consells plenaris i audiències públiques. Arribem també a altres municipis del Vallès i del Baix Llobregat, cada vegada més sensibilitzats en oferir actes públics accessibles. També consolidem la subtitulació a distància i dels audiovisuals en diferit.

Fem un canvi important. gradual però constant, en la nostra comunicació amb un estil més directe i més proper amb dos objectius: que la persona amb sordesa, la quee ha perdut audició i la família amb un fill/a amb sordesa se senti identificada i reconeguda. Guanyem presència a les xarxes socials, twitter, facebook i instagram on ens podeu seguir i participar.

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *