Exemples pràctics per a famílies per a la rehabilitació auditiva de nadons i infants amb la fonoaudiòloga Mariana Maggio

Exemples pràctics per a famílies per a la rehabilitació auditiva de nadons i infants amb la fonoaudiòloga Mariana Maggio

Acompanyats de la fonoaudiòloga i logopeda Mariana Maggio, del Programa Infantil Phonak, el passat 29 de juny vam oferir una formació per als qui teniu els fills i filles petits, de 0 a 5 anys, per entendre més la sordesa i parlar-ne oberta i naturalment.

Rehabilitació auditiva i teràpia auditivo-verbal: la metodologia

La metodologia està centrada en la intervenció primerenca, centrada en la família de forma individual basada en les necessitats de cada infant. És una teràpia diagnòstica perquè es va ajustant la intervenció durant la sessió.

Principis auditius verbals

El major període d’aprenentatge és el primer any de vida. El cervell està preparat per sentir i aprendre a escoltar.
Per aquest motiu, és beneficiós ser específics amb els estímuls auditius que promovem a casa amb els infants. L’exposició per desenvolupar el cervell auditiu és de 30.000 paraules al dia! I de 20.000 hores d’audició per desenvolupar la lectura.

Principis auditius verbals

– No ensenyar massa visualment, així el cervell de l’infant no s’acostuma a aprendre d’aquesta forma principalment.
– Promoure l’amplificació més primerenca i més apropiada per obtenir el màxim benefici.
– Ajudar als fills que l’audició sigui el sentit principal per desenvolupar l’audició del llenguatge oral, creant un ambient facilitador que promogui l’ús de l’audició i l’adquisició de llenguatge parlat a través d’activitats diàries que faci l’infant.

Com compensar la falta d’audibilitat

– L’infant hauria d’estar com a mínim 12 hores utilitzant la pròtesi auditiva.
– Promoure un ambient acústicament enriquidor, amb soroll de fons baix i fer ús de FM o micròfons remots.
– Proporcionar una alta exposició al llenguatge, amb intencionalitat i parlar de temes que li interessin a l’infant.
– Signe d’alarma: tenir compte si amb la pròtesi l’infant no detecta el fonema ‘S’.

Tècniques

– Centrar l’atenció als sons, donant prioritat a l’auditiu i després utilitzar estímuls visuals. Fer reducció d’informació visual.
– Sempre estar de front, posicionar-nos bé quan parlem amb l’infant.
– Minimitzar gestos al parlar.
– Parlar lentament per facilitar la comprensió i, a poc a poc, passar a una velocitat normal.
– Fer repeticions i pauses, donar temps (10 segons) perquè respongui.
– Reformular amb altres paraules allò del que parlem.
– Promoure paraules que rimin, antònims…
– Llegir una frase d’un text i esperar perquè l’infant la repeteixi igual per treballar la memòria auditiva.

Durant la formació, els i les infants amb sordesa van compartir una estona de joc i d’aprenentatge amb la logopeda Carla Trasserra

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *