Negar l’accessibilitat és discriminació

Negar l’accessibilitat és discriminació

El govern estatal aprova el reial decret pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat als béns i serveis.

La normativa fa explícit, i aquesta ´és la seva principal força, que negar les mesures d’accessibilitat a les persones amb discapacitat és un fet discriminatori (en el cas de les persones amb sordesa mesures de suport a la comunicació), sense motius clarament raonats i justificats.

També matisa que la negació de mesures d’accessibilitat només estarà justificada en funció de la proporcionalitat, que haurà de contrastar el cost de l’accessibilitat amb la gravetat del dret que es nega, el cost del producte al que no es pot accedir amb autonomia o la dificultat objectiva de fer accessible un producte, servei, activitat, edifici o instal·lació.

Que no es posin les mesures d’accessibilitat que permeten l’accés amb autonomia personal no impedeix l’obligació de les empreses i institucions de garantir a les persones amb discapacitat la possibilitat del consum dels productes, gaudi dels serveis, experimentació de les activitats o visita d’edificis i instal·lacions.

Termini llarg: les empreses i institucions tenen fins al 2030 per complir la normativa


La normativa fixa uns terminis llargs perquè les empreses i institucions s’adaptin, del 2026 al 2030, depenent de a quines accions o institucions es refereixin.

La denúncia de casos d’inaccessibilitat serà ara molt més efectiva i tindrà un major reconeixement legal: negar l’accessibilitat ja està definit explícitament com un fet discriminatori. A més, en el cas que no es puguin posar mesures d’accessibilitat, les empreses i les institucions hauran de posar els recursos humans o tècnics necessaris per garantir l’accés, encara que sigui sense autonomia personal. Això suposarà per a l’empresa, per exemple, haver d’assumir el cost del servei per la persona acompanyant si la persona amb discapacitat no hi pot accedir amb autonomia.

No has pogut accedir a un lloc o servei? Comunica-ns’ho! Actuem per la no-discriminació, defensem els teus drets!

Us convidem a totes i tots a comunicar-nos els casos en els que us trobeu situacions que se us fan inaccessibles la informació i la comunicació: mentre no es compleixen els terminis d’aplicació d’aquesta norma, informem que s’està discriminant potser sense adonar-se’n, i assessorem a empreses i institucions en com fer els seus circuits d’activitat accessibles a les persones amb sordesa que es comuniquen oralment!

FORMULARI PER COMUNICAR SITUACIONS D’INACCESSIBILITAT

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *