Els treballadors/es amb una discapacitat igual o superior al 45% podran optar a la jubilació anticipada a partir de l’1 de juny

Els treballadors/es amb una discapacitat igual o superior al 45% podran optar a la jubilació anticipada a partir de l’1 de juny

Les persones treballadores que tinguin una discapacitat igual o superior al 45% i hagin cotitzat cinc anys amb la discapacitat reconeguda podran optar a la jubilació anticipada a partir de l’1 de juny de 2023.

El Consell de Ministres va aprovar el 16 de maig de 2023 un reial decret que millora l’accés a la jubilació anticipada per a les persones amb una discapacitat superior al 45% Per a aquest col·lectiu es redueixen els anys de cotització exigits de 15 a 5 des del diagnòstic de la discapacitat.

Una altra novetat és que les persones que tinguin més d’una patologia discapacitant podran optar a la jubilació anticipada si la suma de les seves malalties supera el 45% de discapacitat.

Qui són els beneficiaris de la mesura?
Les persones treballadores que acreditin que al llarg de la seva vida laboral han treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al període mínim de cotització que s’exigeix per a poder accedir a la pensió de jubilació estant afectats per alguna de les patologies generadores de discapacitat i, dins d’aquest període, durant almenys cinc anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%.

Com acredito la meva discapacitat?
Mitjançant un informe mèdic que indiqui la data en què s’ha iniciat o s’ha manifestat la patologia, ja sigui aquesta la data de naixement o una posterior.
L’acreditació que la discapacitat ha estat igual o superior al 45% durant almenys cinc anys ha d’efectuar-se mitjançant un certificat de la IMSERSO o de l’òrgan corresponent de cada comunitat autònoma. Ha d’indicar la data en la qual s’ha iniciat o manifestat la discapacitat.


Com es valora el grau de discapacitat del 45%?
Mitjançant certificats que acreditin aquestes condicions:

Que de la suma dels percentatges de discapacitat aconseguits en les diferents malalties que figurin en el certificat, així com del percentatge corresponent als “barems complementaris”, de ser el cas, resulti un percentatge de discapacitat total igual o superior al 45%.

Que almenys una de les malalties reflectides en el certificat de discapacitat aparegui en el llistat de patologies i suposi com a mínim el 33% del total del grau de discapacitat acreditat

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *