Presentem el documental Apunts En Blanc a les VI Jornades de Formació de l’ACPCREDA

Presentem el documental Apunts En Blanc a les VI Jornades de Formació de l’ACPCREDA

Els propers dies 15 i 16 de març assistirem a les VI Jornades de Formació de l’Associació Catalana de Professionals de CREDA (ACPCREDA). La formació, que té caràcter bianual, tindrà lloc a la Universitat Pompeu Fabra Campus de la Ciutadella, s’adreça principalment als i les professionals dels deu CREDAs de Catalunya, mestres d’audició i llenguatge, logopedes, mestres, professionals dels serveis educatius, entre altres.

A més, des d’ACAPPS també hi participarem activament ja que hem estat convidades per presentar-hi el documental Apunts En Blanc, liderat i cocreat per catorze joves estudiants universitaris/es amb sordesa. Seguint l’empremta dels i les anteriors membres de la primera xarxa d’estudiantat universitari amb sordesa d’ACAPPS, l’actual Xarxa segueix fent visible la sordesa i les necessitats específiques del col·lectiu per estudiar en plena igualtat de condicions en el marc d’un sistema universitari inclusiu que garanteixi les mesures d’accessibilitat necessàries per als estudiants amb sordesa que es comuniquen en llengua oral.

8:45 Recollida de documentació.

9:15 Benvinguda. ACPCREDA i Direcció General d’Educació Inclusiva

9:45 Conferència inaugural. Saber qui som: la importància de les històries en l’educació i l’acompanyament. Jordi Amenós.

11:30 Pausa cafè

12:00 Conferència Intervenció en llenguatge oral a l’educació infantil per la prevenció de les dificultats lectores. Llorenç Andreu Barrachina.

14:00 Dinar

15:30

Conferència Aprendre de la sorpresa, a la sorpresa d’aprendre: què ens aporta la neuroeducació. David Bueno.

Taller La percepció auditiva. Mercè Calafí.

Taller Com tenir en compte les funcions executives a l’escola? Un taller a través del joc. Francesc Sidera.

Taller El poder de les converses en la creació de vincles. Lola Montejo.

16:45

Conferència Actualización audiológica sobre eliminación de barreras de comunicación en el aula escolar. Carlos Calvo.

Tallers.

18:00 Pausa cafè

18:30 Conferència Hipoacúsia infantil a Catalunya: des de 2010 fins avui. Antònia Claveria.

9:00 Conferència De la interacció a les primeres paraules: capacitats inicials i factors moduladors de l’aprenentatge del llenguatge. Laura Bosch.

11:30 Conferència Enseñar a pensar desde un enfoque inclusivo: rutinas y destrezas de pensamiento. Óscar Campo.

13:00 Cloenda. Visionat del documental Apunts en Blanc d’ACAPPS.

ENLLAÇ AL PROGRAMA COMPLET

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *