El govern estatal prohibirà l’acomiadament immediat per discapacitat sobrevinguda i prioritzarà l’adaptació del lloc de feina

El govern estatal prohibirà l’acomiadament immediat per discapacitat sobrevinguda i prioritzarà l’adaptació del lloc de feina

El Ministeri de Treball i Economia Social del govern estatal ha elaborat una reforma de l’Estatut dels Treballadors amb la qual vol eliminar la possibilitat que s’extingeixi automàticament el contracte de treball en determinades situacions de discapacitat sobrevinguda, prioritzant així opcions com l’adaptació de l’ocupació o que es passin a realitzar altres funcions. Així ho recull la proposta d’avantprojecte de Llei per la qual es modifica la Llei de l’Estatut dels Treballadors en matèria d’acomiadament que Treball ha tret a fase d’audiència pública perquè la societat civil pugui realitzar aportacions al text abans del pròxim 27 de març.

Atenent a una històrica demanda del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (Cermi), el departament dirigit per Yolanda Díaz impulsa la reforma de l’article 49 de l’Estatut dels Treballadors amb un avantprojecte de llei que consta d’un únic article i dues disposicions addicionals. De fet, la mateixa Díaz va anunciar que aquesta reforma es duria a terme de manera “immediata” i com una “separata” de la resta de modificació de l’Estatut que vol fer el ministeri.

1. S’elimina de l’article 49 la referència a l’extinció automàtica per “gran invalidesa o incapacitat permanent total o absoluta del treballador”, deixant només l’extinció per “mort de la persona treballadora”.

2. S’incorpora un apartat a aquest article de l’Estatut dels Treballadors que condiciona la possibilitat d’extingir el contracte per “declaració de gran invalidesa o incapacitat permanent absoluta o total de la persona treballadora” al fet que l’afectat “sol·liciti que es realitzin els ajustos raonables en el seu lloc de treball que li permetin continuar exercint-lo” o, quan això no sigui possible -per constituir una càrrega excessiva-, al fet que es produeixi “el canvi a un altre lloc de treball vacant compatible amb la seva nova situació”.

3. Addicionalment, la norma explicita la manera en què es pot determinar, a l’efecte de l’excepció prevista, si la realització dels ajustos raonables constitueix una càrrega excessiva per a l’empresa. “Per determinar si la càrrega és excessiva per a l’empresa es tindrà en compte si pot ser pal·liada en grau suficient mitjançant mesures, ajudes o subvencions públiques per a persones amb discapacitat, així com els costos financers i d’un altre tipus que els ajustos impliquin, en relació amb la grandària i el volum de negocis de l’empresa”, concreta el text legal.

INICIATIVA POSITIVA

Des del Cermi, plataforma estatal on estem adherits a través del COCARMI, es qualifica de “positiva” la iniciativa i la “celeritat” del Ministeri de Treball per realitzar aquesta reforma per “corregir aquesta discriminació” si bé s’alerta que aquesta mateixa discriminació també existeix en l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (EBEP) i, per tant, també caldrà esmenar-ho des del Ministeri de Funció Pública, que en té la competència.

Font: SERVIMEDIA

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *