La importància de la implicació de les famílies en el desenvolupament del llenguatge oral de l’infant amb sordesa

La importància de la implicació de les famílies en el desenvolupament del llenguatge oral de l’infant amb sordesa

Hi ha molts factors que determinen el pronòstic d’un infant amb sordesa, però la família n’és el principal. Per aquest motiu, és de vital importància que les famílies sigueu conscients de la importància del vostre rol, us sentiu empoderades i lidereu el procés d’adquisició i desenvolupament de l’audició i el llenguatge de les vostres criatures.

El temps juga al vostre favor. Pares i mares sou les persones que més temps passeu amb els vostres infants. Cada moment del dia a dia és una oportunitat per impulsar la comunicació, el llenguatge oral i l’audició dels més petits i petites de la casa. Un temps essencial on els professionals no hi podem intervenir. Per això, conèixer com, quan i quines son les estratègies necessàries per exposar als infants a converses de qualitat en cada etapa del desenvolupament del llenguatge, és imprescindible per treure el màxim profit a cada situació familiar. Trobar el suport especialitzat i adaptat a cada família és primordial.

Disposeu d’informació única i valuosíssima que heu de compartir. És imprescindible que informeu dels detalls sobre com es comporta l’infant a nivell auditiu, comunicatiu i de llenguatge expressiu o comprensiu en diferents situacions com ara ambients sorollosos o tranquils, amb gent coneguda o desconeguda, converses en grup petit o gran, etc. Tots els professionals implicats en l’atenció del vostre infant agrairan disposar de tota aquesta informació per poder dur a terme reajustaments en els objectius logopèdics o en la programació d’audiòfons i implants coclears, podent així oferir una intervenció el més eficaç possible.

Cal que confieu en la vostra criatura. Els estudis afirmen que tenir expectatives positives, que no vol dir irreals, facilita que els pares i mares proporcioneu nous reptes assolibles i oportunitats variades d’estimulació, que sense cap dubte tindran un impacte positiu en el desenvolupament de l’infant, impulsant el seu interès per aprendre, per comunicar-se, i millorant la seva autonomia i els seus resultats acadèmics.

Sou una porta directe a les seves emocions. El plor d’un nounat és el primer acte de comunicació. El fet d’entrar en contacte amb el món que ens envolta, les relacions socials, les noves experiències o els propis interessos, incrementa la necessitat d’entendre el que sentim i per tant també la necessitat de millorar les nostres habilitats comunicatives i el llenguatge. Progenitors i/o cuidadors sou els referents afectius dels vostres infants per excel·lència des que van arribar al món. Sou una porta directe a les seves emocions i per tant al desenvolupament del seu llenguatge. No hi ha llenguatge sense emoció.

Guia i implica a les persones del teu entorn. Malauradament, la pèrdua auditiva és desconeguda per la majoria de la societat que encara ara arrossega mites i prejudicis. Aquests creen barreres comunicatives, dificulten la comprensió de les necessitats reals actuals, el reconeixement de les capacitats d’una criatura sorda i disminueixen les seves oportunitats laborals en el futur. Per aquet motiu, vosaltres teniu un paper clau en donar a conèixer les necessitats de les vostres criatures a totes les persones del seu voltant. Cal que sigueu el model per a familiars, amics i veïns i ensenyar-los a comunicar-se amb els vostres infants com mereixen, creant així entorns i situacions veritablement estimulants que impulsin la comunicació i el llenguatge oral de les vostres criatures.

Vetlla pel seus drets i sigues el seu model. Els progenitors i cuidadors sou els veritables responsables de vetllar pels drets i les necessitats dels més petits i petites i sou el model per a que ells i elles n’aprenguin i puguin fer-ho en el futur. En primer lloc, cal que sàpiguen qui són, quines són les seves fortaleses, les seves debilitats i els seus interessos. En segon lloc, cal que practiquin la comunicació de les seves necessitats amb els seus adults de referència aprofitant les petites situacions del dia a dia. Per exemple, parlar amb la seva mestra si s’han acabat les piles, si han tingut algun problema, si no poden veure bé la pissarra, etc. Els infants han d’aprendre a expressar les seves necessitats i a vetllar pels seus interessos des de casa i en d’edats ben primerenques. Aquest fet, sense cap dubte, tindrà un impacte àmpliament positiu en la seva vida adulta.

Un article de Laura Paz, logopeda de Laoral

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *