La cobertura sanitària d’audiòfons, implants coclears i accessoris, vital per a un sistema de salut inclusiu

La cobertura sanitària d’audiòfons, implants coclears i accessoris, vital per a un sistema de salut inclusiu

Com coneixeu, estem coliderant amb el departament de Salut l’estratègia per implementar mesures d’accessibilitat a la comunicació per a les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral, en el marc d’un sistema de salut inclusiu. Des de la Federació ACAPPS celebrem els compromisos de l’administració en aquest sentit, que es començaran a aplicar amb les proves pilots imminents que es realitzaran a cinc centres d’atenció primària.

Des de la Federació ACAPPS, però, entenem la inclusió de la persona amb sordesa de forma integral i per això cal garantir  la cobertura universal dels audiòfons i implants coclears,  així com el correcte manteniment i renovació de les pròtesis auditives  i els seus accessoris. Un dret encara no reconegut de forma universal degut a les limitacions en la seva cobertura sanitària. En el cas dels audiòfons, per exemple, només són finançats fins als 26 anys, sent l’única pròtesi externa de tota la cartera audioprotètica amb límit per raó d’edat. Respecte els implants coclears, vam manifestar la necessitat de que es complissin els temps de renovació recomanats a la cartera audioprotètica, tant dels processadors com dels seus accessoris; degut sobretot al seu ús intensiu i a la constant millora tecnològica. Finalment, vam detallar els components que no es contemplen a la cartera audioprotètica i que són imprescindibles tan per al correcte manteniment dels processadors com per garantir l’accés a l’audició en qualsevol situació de la vida quotidiana dels infants i les persones adultes amb sordesa (bateries, fundes d’aigua, etc.).

També és fonamental acabar amb l’aplicació desigual de la Cartera Bàsica per posar a l’abast de totes les persones amb sordesa l’implant coclear a les dues oïdes, quan hi hagi indicació mèdica i sense cap classe de discriminació per edat. Actualment a Catalunya només es garanteix directament el segon implant coclear en infants. Aquest dret, tot i estar reconegut a nivell legislatiu, no s’està aplicant de manera universal a les persones adultes amb sordesa..

Totes aquestes demandes les vam traslladar el passat 3 de juliol a la secretària d’Atenció Sanitària i Participació de Salut, Carme Bertral, i el seu equip, en una reunió en què, per part de la Federació ACAPPS, van participar-hi Raimon Jané, Marta Capdevila i Ana Rodríguez, president, vicepresidenta i vocal de Relacions Institucionals de la Federació ACAPPS.

RECORDEM:

El cost de l’implant coclear, una despesa no apta per a totes les famílies i persones amb sordesa. El cost de mantenir l’implant coclear suposa una despesa anual per a la família amb un fill/a amb sordesa i per a un adult amb sordesa que pot oscil·lar entre els 600 i els 1.200 €, els anys que cal renovar algun dels components, si no hi ha cap suport públic. Una despesa que no està a l’abast de tothom. A això, cal sumar el cost de les sessions de rehabilitació auditiva amb un/a logopeda: un cop tens l’implant coclear, cal entrenar l’audició per reconèixer i associar els sons, s’ha d’aprendre a sentir -ja sigui per primera vegada o de nou.

CONSULTA:

Document marc: Les pròtesis auditives: aspectes tecnològics i normatius, marc legal i reptes actuals.

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *