L’Observatori

Fer visible i incidir en els drets i necessitats d’accessibilitat del 97% de persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral. Amb aquest objectiu la Federació d’Associacions Catalanes de Famílies i Persones amb Sordesa (ACAPPS) presenta l’Observatori de l’Accessibilitat i la Comunicació Oral de les Persones amb Sordesa.
 
A través d’aquesta eina l’entitat, amb 27 anys de trajectòria, publicarà i compartirà el coneixement especialitzat entorn del col·lectiu que representa, les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral, és a dir, parlant. 

 

transformem visions. provoquem canvis. ens fem visibles.

 

TU HI POTS PARTICIPAR!

Amb l’Observatori, obrim una finestra perquè qualsevol persona pugui reforçar les nostres propostes en defensa dels drets de les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral.

Per fer-nos arribar les teves propostes, només caldrà que omplis, en un termini de 3 mesos, el formulari associat al document.

Totes les aportacions seran recollides i valorades i, transcorregut el termini de 3 mesos per presentar-les, actualitzarem el document i el publicarem ja revisat.

INFORMEPROVES DE FUNCIONALITAT DE MASCARETES ACCESSIBLES

PARTICIPA: APORTA ELS TEUS COMENTARIS!

Arreu del país han sorgit iniciatives de mascaretes higièniques transparents. Ara bé, les persones amb sordesa necessiten que siguin accessibles: que realment permetin poder llegir bé els llavis fins i tot en distàncies llargues. Per això, la Federació ACAPPS ha realitzat una prova per avaluar la funcionalitat a la comunicació de 5 mascaretes transparents (MasksEpi, VisualMask, ClearMask, Mar Magic i de producció artesanal). La prova, dissenyada per l’aplicació de les mascaretes a les escoles, es va realitzar en un espai similar a una aula i va ser conduïda per una logopeda especialitzada en discapacitat auditiva. Van participar 10 persones amb sordesa. Estructurada en diferents parts, els participants van poder avaluar cada mascareta des de diferents posicions a la sala –simulant una aula- per comprovar la seva funcionalitat, llegir els llavis, en diferents distàncies (curta, mitja i llarga).

L’informe, independent als fabricants, conclou que la mascareta que millor permet llegir els llavis i que és més còmode és la de MarMagic (la millor valorada pel 90% dels participants). L’informe també detalla les certificacions obtingudes de cada mascareta així com els laboratoris que les han acreditat. El fabricant Mar Magic és qui ofereix més transparència entorn els laboratoris que han certificat la mascareta, indicant que la certificació ha estat obtinguda a través dels laboratoris acreditats Eurecat, Aitex i Amslab.

FAQSMASCARETES ACCESSIBLES A LA COMUNICACIÓ