L’Observatori

Fer visible i incidir en els drets i necessitats d’accessibilitat del 97% de persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral. Amb aquest objectiu la Federació d’Associacions Catalanes de Famílies i Persones amb Sordesa (ACAPPS) presenta l’Observatori de l’Accessibilitat i la Comunicació Oral de les Persones amb Sordesa.
 
A través d’aquesta eina l’entitat, amb 27 anys de trajectòria, publicarà i compartirà el coneixement especialitzat entorn del col·lectiu que representa, les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral, és a dir, parlant. 

 

transformem visions. provoquem canvis. ens fem visibles.

 

TU HI POTS PARTICIPAR!

Amb l’Observatori, obrim una finestra perquè qualsevol persona pugui reforçar les nostres propostes en defensa dels drets de les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral.

Per fer-nos arribar les teves propostes, només caldrà que omplis, en un termini de 3 mesos, el formulari associat al document.

Totes les aportacions seran recollides i valorades i, transcorregut el termini de 3 mesos per presentar-les, actualitzarem el document i el publicarem ja revisat.

FAQSMASCARETES ACCESSIBLES A LA COMUNICACIÓ

INFORMEPROVES DE FUNCIONALITAT DE MASCARETES ACCESSIBLES

Arreu del país han sorgit iniciatives de mascaretes higièniques transparents. Ara bé, les persones amb sordesa necessiten que siguin accessibles: que realment permetin poder llegir bé els llavis fins i tot en distàncies llargues. Per això, la Federació ACAPPS ha realitzat una prova per avaluar la funcionalitat a la comunicació de 5 mascaretes transparents (MasksEpi, VisualMask, ClearMask, Mar Magic i de producció artesanal). La prova, dissenyada per l’aplicació de les mascaretes a les escoles, es va realitzar en un espai similar a una aula i va ser conduïda per una logopeda especialitzada en discapacitat auditiva. Van participar 10 persones amb sordesa. Estructurada en diferents parts, els participants van poder avaluar cada mascareta des de diferents posicions a la sala –simulant una aula- per comprovar la seva funcionalitat, llegir els llavis, en diferents distàncies (curta, mitja i llarga).

L’informe, independent als fabricants, conclou que la mascareta que millor permet llegir els llavis i que és més còmode és la de MarMagic (la millor valorada pel 90% dels participants). L’informe també detalla les certificacions obtingudes de cada mascareta així com els laboratoris que les han acreditat. El fabricant Mar Magic és qui ofereix més transparència entorn els laboratoris que han certificat la mascareta, indicant que la certificació ha estat obtinguda a través dels laboratoris acreditats Eurecat, Aitex i Amslab.

AL·LEGACIONS AL CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA

En data 30 de juny de 2020, la Federació ACAPPS presenta al·legacions en  l’exposició pública al  Codi d’Accessibilitat de Catalunya.

Com es tracta d’un procés de tramitació ja exhaurit no obrim el procés d’esmenes al document. No obstant,  podeu fer-nos arribar les vostres reflexions i/o aportacions que puguem tenir en compte per futures ocasions que puguem incidir en aquest procés normatiu.

PARTICIPA: APORTA ELS TEUS COMENTARIS

AL·LEGACIONS A L'ORDRE QUE MODIFICA I ACTUALITZA LA SITUACIÓ DELS AUDIÒFONS I COMPONENTS EXTERNS DELS IMPLANTS COCLEARS A LA CARTERA ORTOPROTÈTICA

Document d'al·legacions al projecte d'Ordre que modifica i actualitza la situació dels audiòfons i components externs dels implants coclears a la cartera ortoprotètica

Accés al Document d'Al·legacions

Reivindiquem les pròtesis auditives com a un dret universal de les persones amb sordesa.

El 2018 vam participar, com a entitat representant de les persones amb sordesa que es comuniquen oralment a Catalunya, a la consulta pública del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat sobre el projecte d’Ordre que modifica i actualitza la situació dels audiòfons i components externs dels implants coclears en la cartera ortoprotètica.

PARTICIPA: APORTA ELS TEUS COMENTARIS

INFORMESOBRE EL CATÀLEG DE LES PRESTACIONS SOCIALS AUTONÒMIQUES PUA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES PERSONES AMB SORDESA

El 26% de les sol·licituds a les ajudes PUA les fan les persones amb sordesa: l’únic col·lectiu de persones amb discapacitat que té limitat, per motius d’edat, l’accés a les pròtesis auditives (audiòfons i implants coclears), indispensables per poder sentir.
Juntament amb l’anàlisis, publiquem les propostes que la Federació ACAPPS ha elaborat per incidir en l’actualització dels productes i serveis que contemplen les PUA, els seus imports i les seves limitacions:

demanem unes prestacions socials ajustades a les realitats i necessitats de les persones amb sordesa .

PARTICIPA: APORTA ELS TEUS COMENTARIS

INFORMEACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ I LA INFORMACIÓ DE RECURSOS AUDIOVISUALS AL CANAL DE YOUTUBE DE BARCELONA ACTIVA. 2020.

Aquest informe analitza el grau d’accessibilitat a la comunicació per a les persones amb sordesa dels recursos audiovisuals que Barcelona Activa va publicar al seu canal de youtube durant el 2020.

El juliol de 2020 vam presentar a BCN Activa una anàlisi parcial de l’informe.  Entre d’altres qüestions, es van comprometre a millorar el nombre de publicació de vídeos accessibles.

Des de l’Observatori s’ha analitzat el primer quatrimestre de 2021 i els indicadors del grau d’accessibilitat dels audiovisuals publicats han empitjorat. Tot i que no són vídeos de les càpsules formatives de l’organisme, el seguiment de l’anàlisis permet valorar el seu tractament de l’accessibilitat comunicativa.

A finals de 2021 publicarem un nou anàlisis per poder fer un seguiment dels compromisos adquirits. Si tens alguna aportació per a la propera revisió ens podrà ser d’utilitat.

Informe Accessibilitat en la Comunicació i la Informació de recursos audiovisuals

Anàlisis del Canal de Youtube de Barcelona Activa. Any 2020.

Accés al Document

PARTICIPA: APORTA ELS TEUS COMENTARIS!

INFORMEACCESSIBILITAT EN LA COMUNICACIÓ DE RECURSOS AUDIOVISUALS EN RECERCA DE FEINA AL CANAL DE YOUTUBE. 2020.

Aquest informe analitza el grau d’accessibilitat a la comunicació per a les persones amb sordesa dels recursos audiovisuals en recerca de feina generats per administracions públiques, empreses i entitats del tercer sector social i publicats a la plataforma youtube.

(!) Més del 80% dels recursos audiovisuals per millorar l’ocupabilitat i la recerca de feina (com fer un currículum i/o una carta de presentació; preparar una entrevista de feina o canals de recerca de feina en línia ) no estan subtitulats i, per tant, no són accessibles a les persones amb sordesa. Això vol dir que l’exclusió al mercat laboral de la persona amb sordesa comença abans del seu accés: no poden accedir a eines i formacions per millorar la seva ocupabilitat per manca de subtítols.

Una situació que posa de nou de manifest la manca de conscienciació de les necessitats en accessibilitat de les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral (el 98%): la subtitulació dels materials audiovisuals. 

Demanem responsabilitat i compromís especialment a les administracions públiques en fer accessibles a les persones amb sordesa als continguts audiovisuals que publiquen, així com també al sector privat i les entitats del tercer sector social.

La inclusió és responsabilitat de TOTES.

Sense ACCESSIBILITAT no hi ha inclusió.

 

Informe Accessibilitat en la Comunicació de recursos audiovisuals en recerca de feina

Anàlisis de continguts d’administracions públiques, empreses i entitats del tercer sector social al Canal de Youtube. Any 2020.

Accés al Document

PARTICIPA: APORTA ELS TEUS COMENTARIS!